Registračný poplatok zahŕňa

Kongresové materiály
Účasť na odbornom
programe
Certifikát s medzinárodnými
kreditmi CME
CD s prednáškami
Občerstvenie počas
kongresu
Rokovacím jazykom kongresu je slovenčina, čeština a angličtina
(so simultánnym prekladom SVK/ENG, ENG/SVK)
Kongresové poplatky
poplatok uhradený
do 31.1.2019
poplatok uhradený
do 15.4.2019
poplatok uhradený neskôr
a na mieste
Lekári 90 98 120
Fyzioterapeuti a sestry 49 55 60
Sestra členka SKSaPA, záchranár 30 30 35
Sprievodná osoba a ostatní 30 30 35
Hotel Senec**** od 77 €
Hotel Dolphin**** od 99 €
Parkovanie zdarma
Platba na mieste, možná len v hotovosti

Doplňujúce informácie

Bankové spojenie pre platbu
Storno podmienky
Skupinové registrácie, Aktívna účasť, Certifikát o účasti

Bankové spojenie pre platbu
ČSOB, a.s., Bernolákova 1, Holíč 908 51 , Slovenská republika
V prospech účtu: HIPOKRAT, s r.o., Bernolákova 1, Holíč 908 51 , Slovenská republika
Číslo účtu: 4003997270/ 7500
IBAN: SK76 7500 0000 0040 0399 7270
BIC CODE(SWIFT): CEKOSKBX
Variabilný symbol: 52019
Konštantný symbol: 0558
Poznámka: Meno, priezvisko

Bankové spojenie pre platbu zo zahraničia môžete použiť aj účet vo Fio banke, kde by mali byť limitované alebo žiadne poplatky za prevod. Informujte sa na podmienky vo Vašej banke.
Fio Banka,a.s., Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, Slovakia
IBAN: SK57 8330 0000 0025 0146 9017
BIC CODE (SWIFT): FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol: 52019
Konštantný symbol: 0558
Poznámka: Meno, priezvisko

– vrátenie platby do 31.01.2019 bez storno poplatkov - vrátenie platby od 01.02. – 15.3. 2019 je storno poplatok 20% z uhradenej sumy - po 15.03.2019 je storno poplatok vo výške 100%

V prípade hromadnej registrácie účastníkov sa prosím informujte na
congressedu@gmail.com alebo +421 903 946 798