Organizátor kongresu Tím medicínskych športových odborníkov a priateľov športu

Pod záštitou

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstva Zdravotníctva SR

V spolupráci s

Slovenským olympijským výborom (SOV)

Slovenskou lekárskou komorou

Výkonná riaditeľka kongresu MUDr. Mgr. Andrea Švrčková, MHA

Organizačný tím kongresu MUDr. Pavel Malovič, SVK
MUDr. Roman Fano SVK
MUDr. Matej Handžák, SVK
Boris Brand, M.D., GER
MUDr. Jan Nohejl, CZE
MUDr. Stanislav Beli , SVK
MUDr. Milan Petro SVK,
Mgr. Andrej Foltýn SVK

Vedecký tím a odborní partneri kongresu

Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť
prezident Prof.MUDr. Milan Kokavec, PhD

Spoločnosť artroskopie a športovej traumatológie
prezident MUDr. Ján Grauzel

Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu
prezident MUDr. Radomír Gajdoš

Slovenská spoločnosť pre fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu
prezident Doc. MUDr. Karol Hornáček, PhD.

Antidopingová agentúra Slovenska
riaditeľka Mgr. Žaneta Csáderová, PhD

Manažment a asistencia Bc. Jana Jetmarová
Ing. Dominika Chalupová
Veronika Chalupová

Termín a miesto konania kongresu 1.-3. máj 2019
Hotel SENEC, SLNEČNE JAZERÁ – SEVER
903 01 SENEC, Slovensko

Rokovacím jazykom kongresu je slovenčina, čeština a angličtina (so simultánnym prekladom SVK/ENG, ENG/SVK).

Pre partnerov podujatia Vyslovujeme poďakovanie firmám, ktoré sa rozhodli podporiť organizáciu pokračovania tohto významného podujatia. Akcia je určená nielen pre lekárov rôznych odborností, významnou mierou podporuje aj účasť fyzioterapeutov, masérov, trénerov, hráčov, rodičov športovcov, či zástupcov odbornej verejnosti, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou športových aktivít.
Počas celej doby konania kongresu bude v priestoroch hotela SENEC výstavná prezentácia firiem, vrátane niekoľkých workshopov. Počet a rozsah aktívnych prezentácií a výstavných priestorov je limitovaný a jeho odsúhlasenie je v kompetencii organizátora.

Ubytovanie Ubytovanie si účastníci kongresu zabezpečujú sami.
Partnerské hotely podujatia – Hotel SENEC a Hotel Dolphin – poskytujú pre účastníkov kongresu dohodnuté zľavnené poplatky za ubytovanie. Viac informácií tu.

Kongresová večera Odborná akcia má spĺňať aj atribúty príjemného stretnutia ľudí s rovnakým zmýšľaním. Večerný program 2.5.2019 podporí atmosféru načerpania pozitívnej energie a nových poznatkov, ktoré budú inšpiráciou do ďalšej práce. Nie je v cene registračného poplatku.

Parkovanie Parkovanie je zabezpečené zdarma v bezprostrednom okolí hotela SENEC.

Kredity pre

Lekárov
15 a viac
Fyzioterapeutov
18 kreditov
Sestry
14 kreditov

Predbežný časový harmonogram
kongresu

1.máj 2019

Registrácia účastníkov
(cca 17:00 – 19:00)

Zasadnutie organizačného tímu
podvečer

Workshop – Varíme pre športovca

Teambuilding

2.máj 2019

Registrácia účastníkov (od 7:30)

Odborný program (od 9:00)

Obed

Odborný program

Kongresová večera

3.máj 2019

Odborný program (od 9:00)

Workshop Akupunktúra

Obed

Odborný program
(cca do 16 hod)

Ďalšie informácie

Prezentačná technika

Multimediálny projektor, možnosť dvoj projekcie, mikrofón. Prednášajúci odovzdá svoju prednášku najneskôr 30 min pred začiatkom prednáškového bloku pri stolíku technika v SVK aj ENG jazyku, v prípade, že ju nestihne zaslať vopred. Prezentácie môžu byť na USB FlashDisk, externý USB HDD, CD a DVD disky. Pre vlastné prezentácie budete mať k dispozícii prezentér Logitech pre posun jednotlivých obrazoviek. Vyskúšať si ho môžete pri odovzdávaní prezentácie.

Formáty prezentácií

MS PowerPoint xp/2003,2007,2010 (.ppt, .pptx)
Adobe Reader (.pdf)
Samospustiteľné programy pre MS Windows (.exe)
Formáty videa – WMV, AVI, MPEG (DivX), DVD (PAL)

Pokyny pre prednášajúcich

Názov prednášky, autor, spoluautor, zasielajte výlučne elektronicky do 15.3.2019 na adresu congressedu@gmail.com, prípadne hipokratsro@gmail.com. Abstrakty je možné doručiť na uvedenú adresu do 25.4.2019. Pri zasielaní prezentácií a abstraktov prosíme tiež o uvedenie súhlasu či nesúhlasu s možnosťou kopírovania údajov pre účastníkov kongresu na CD, prípadne doručenie medializovateľnej verzie prezentácie. Abstrakty so súhlasom k uverejneniu, budú po skončení kongresu uverejnené na web stránke SOV a tiež na stránke SZĽH v sekcii medicína a hokej. Počet a rozsah aktívnych prezentácií je limitovaný a jeho odsúhlasenie je v kompetencii organizátora.
Potvrdenie o účasti si budete môcť prevziať v posledný deň kongresu.