Registračný formulár

Kontaktné údaje

Firemné údaje

Registrácia

Účasť na prednáškach

Účasť na prednáškach

Poplatky

Celková suma k zaplateniu

0 € s DPH

Ubytovanie

Každý účastník si ubytovanie rezervuje samostatne. Zľavnené sumy pre účastníkov sú dohodnuté v Hoteli Senec a Hoteli Dolphin.
Kontakt nájdete v sekcii UBYTOVANIE.

Budem si rezervovať ubytovanie:

Mám záujem zúčastniť sa:

Údaje k platbe

Bankové spojenie pre platbu

ČSOB, a.s., Bernolákova 1, Holíč 908 51 , Slovenská republika
V prospech účtu: HIPOKRAT, s r.o., Bernolákova 1, Holíč 908 51 , Slovenská republika
Číslo účtu: 4003997270/ 7500
IBAN: SK76 7500 0000 0040 0399 7270
BIC CODE(SWIFT): CEKOSKBX
Variabilný symbol: 52019
Konštantný symbol: 0558
Poznámka: Meno, priezvisko

Pre platbu zo zahraničia môžete použiť aj účet vo Fio banke, kde by mali byť limitované alebo žiadne poplatky za prevod. Informujte sa na podmienky vo Vašej banke.

Fio Banka,a.s., Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, Slovakia
IBAN: SK57 8330 0000 0025 0146 9017
BIC CODE (SWIFT): FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol: 52019
Konštantný symbol: 0558
Poznámka: Meno, priezvisko

Žiadam vystaviť faktúru na firmu

Úhradu poplatku zrealizuje (meno, firma, iné)

V prípade hromadnej úhrady za viac účastníkov sa prosím informujte na congressedu@gmail.com alebo +421 903 946 798