Témy kongresu

Športová traumatológia
Otras mozgu, úrazy hlavy a krčnej chrbtice
Náhla smrť pri športe
Špecifiká zranení v detskom veku
Prevencia a liečba poškodení kĺbových chrupaviek
Antidoping, drogy a suplementy
Športová fyzioterapia a psychológia
Váriá

Aj títo vážení speakri už potvrdili účasť na kongrese. Ďakujeme.

MUDr. Vladimír Balogh
SVK

Téma: „Akupunktúra v SR“ Má atestáciu z chirurgie, rehabilitácie, akupunktúry, absolvoval City University a školenia z organizácie zdravotníctva a poisťovníctva v USA a Japonsku. Riadil zdravotnícke inštitúcie a je spoluzakladateľom a ZP Apollo. 10 rokov pracuje ako prednosta Ústavu tradičnej čínskej medicíny a akupunktúry LF SZU a je členom Správnej rady Konfuciovho inštitútu v Bratislave, odborník na tradičnú čínsku medicínu, autor mnohých článkov a prezentácií.

Mgr.Peter Bielik
SVK

Skúsený mentálny kouč ktorý je na pozadí mnohých úspechov našich športovcov a tímov. Má skúsenosti zo spolupráce so slovenskou seniorskou aj juniorskou hokejovou reprezentáciou, mentálny kouč dvojnásobného slovenského majstra v hokeji HC 05 Banská Bystrica, slovenskej biatlonovej reprezentácie, spolupracovník slovenskej golfovej asociácie a ďalších slovenských športových zväzov, účastník Olympijských hier a majstrovstiev sveta Mentálny kouč mnohých slovenských a zahraničných športovcov.

MUDr. Igor Bukovský
SVK

Popredný odborník na výživu, autor mnohých odborných publikácií a bestsellerov, člen Americkej dietetickej asociácie (ADA), Americkej spoločnosti pre klinickú výživu (ASCN), Britskej spoločnosti pre výživu (NS), Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti a pod.

Mgr. Žaneta Csáderová, PhD.
SVK

Téma: „Biologický pas športovca“ Riaditeľky Antidopingovej agentúry SR. Vyštudovala Fakultu telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, študijný odbor telesná výchova – geografia. Doktorandské štúdium absolvovala na Katedre spoločenských vied, FTVŠ UK v Bratislave obhájením dizertačnej práce „Doping v športe a antidopingové opatrenia“. Je členkou Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva. Aktívne sa angažovala v Antidopingovom výbore SR, kde pracovala ako dopingová komisárka od roku 1999.

Yuri Ganus
RUS

Generálny riaditeľ antidopingovej agentúry Ruska (RUSADA). Uznávaná významná medzinárodná osobnosť s veľkým množstvom skúseností v oblasti športu a antidopingu. Generálny riaditeľ, predseda Výboru pre správu a riadenie spoločností, strategické plánovanie, ľudské zdroje a odmeny. Člen predstavenstva JSC „PO“ Sevmash; Predseda predstavenstva - LLC "Severozápadná priemyselná železničná doprava"; Riaditeľ ENSTO Building Technology Rusko / ENSTO Kúrenie - Technológia ENSTO-Elektro / "ENSTO-Rus" (Fínsko), generálny riaditeľ spoločnosti "Severozápadné more", riaditeľ VIESSMANN GmbH (Nemecko) v Rusku, Ukrajine, Bielorusku, Estónsko, Lotyšsko a Litva.

Jozef Gönci
SVK

Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Olympijský medailista, v minulosti Najlepší strelec sveta, neskôr športový funkcionár Slovenska.

Doc. MUDr. Jackuliak, PhD., MPH
SVK

Téma: "Osteoporóza - nielen choroba postmenopauzálnych žien"Internista a diabetológ na V. internej klinike LFUK a UNB, prodekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave, vo svojej klinickej praxi sa venuje diabetikom jednak na diabetologickej ambulancii ako aj na Metabolickej jednotke intenzívnej starostlivosti, predmetom je vedecko-výskumného záujmu je problematika osteoporózy hlavne sekundárnej osteoporózy, úskalia jej diagnostiky a manažmentu, je autorom a spoluautorom viacerých kníh a vedeckých publikácií v domácich a zahraničných časopisoch, je prednášateľom v oblasti diabetológie, osteológie, endokrinológie a internej medicíny na národných ale aj medzinárodných kongresoch, je členom výboru Slovenskej internistickej spoločnosti, Slovenskej spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí a Slovenskej spoločnosti pre endokrinológiu, menopauzu a andropauzu.

MUDr. Jakub Kautzner, PhD.
CZE

Téma: „Diagnostika a léčba zranení kolena v dětském věku“ Po promoci v roce 2005 nastoupil na pozici sekundárního lékaře na Klinice ortopedie a traumatologie dětí a dospělých 2. lékařské fakultě ve Fakultní nemocnici Motol pod vedením profesora MUDr. Tomáše Trče, CSc., MBA., Sekundární lékař Ortopedie Vršovice a.s. Věnuje se zejména artroskopickým operacím a počítačově asistované endoprotetice kolenního kloubu. Je vedoucím skupiny pro operativu ramenního kloubu , pro artroskopii kyčelního kloubu a záchovné chirurgie kyčle. Odborný asistent v oboru ortopedie na 2. LF Univerzity Karlovy v Praze.

Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.
SVK

Vážený prezident Slovenskej ortopedicko traumatologickej spoločnosti. Prednosta Ortopedickej kliniky LF UK a NÚDCH v Bratislave, ktorá vykonáva mnoho špeciálnych aj raritných operačných výkonov, ako jediná na Slovensku. Medzinárodne vysoko uznávaný odborník a špecialista na detskú ortopédiu, autor mnohých prednášok, článkov a odborných publikácií. Venuje sa prevencii, diagnostike, liečbe, vzdelávaniu, posudzovaniu a výskumu ochorení a úrazov pohybového aparátu v detskom a adolescentnom veku.

MUDr. Marián Kollár
SVK

Prezident Slovenskej lekárskej komory (SLK). Je odborníkom na zdravotnú starostlivosť a legislatívne procesy s touto činnosťou súvisiace. Cieľom Mariána Kollára je zlepšiť celkovú starostlivosť o lekára, vrátane jeho sústavného vzdelávania.

Prof. PaedDr. Pavel Kolář, PhD
CZE

Prednosta Kliniky rehabilitácie a telovýchovného lekárstva 2.LF UK, prodekan 2.LF UK. Je zakladateľom Dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie, autorom mnohých odborných publikácií. Pôsobí ako medzinárodne veľmi obľúbený a uznávaný pedagóg na českých a zahraničných univerzitách a je nositeľom medaily Za zásluhy o pedagogickú a vedeckú činnosť a Za zásluhy v oblasti výchovy a vedy. Výrazné úspechy dosahuje ako člen realizačných tímov českých reprezentácií (hokej, futbal, atletika, tenis...)

doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc.
CZE

Téma: „Fylogenetické determinanty sportovní lokomoce", katedra sportů v přírodě, Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu v prahe, 2002–2007 ředitel Kliniky komplexní rehabilitace Monada., v letech 2003–2005 vedoucí katedry sportů v přírodě, 2010–2014 proděkan pro vědu, výzkum, postgraduální studium a rigorózní řízení UK FTVS, člen Akademického senátu UK. Autor mnohých prednášok, článkov a odborných publikácií.

Dr.Thomas Legl
AUT

Mnoho rokov je predsedom Viedenského mimovládneho výboru pre omamné látky, ktorý má poradné postavenie v OSN, je členom predstavenstva ICAA - Medzinárodnej rady pre alkohol a závislosť a po mnohých rokoch v predsedníckej rade EuroTC - Európske centrá drog Addiction. Zúčastnil sa mnohých európskych projektov a je členom Fóra občianskej spoločnosti pre drogy s poradným postavením pre Európsku komisiu. Ako klinický psychológ riadil niekoľko rezidenčných liečebných zariadení, špeciálne zameranie je integrácia športu, outdoorových aktivít a skúseností s prírodou do terapeutického prostredia ako jednu z kľúčových otázok.

MUDr. Pavel Malovič
SVK

Hlavný lekár Slovenského futbalového zväzu, dopingový komisár ADA SR, doping control officer UEFA, Footbal Medicine Doctor (FMDr.), prednosta Kliniky telovýchovného lekárstva UNB a Ústavu telovýchovného lekárstva SZU v Bratislave. Vedie školu UEFA Football Doctor Education Programme a FIFA Diploma in Football Medicine na Slovensku. Reprezentačný futbalový lekár, lekár ME vo futbale.

MUDr. Jan Nohejl
CZE

Témy: Reaktívna artritis v ledním hokeji, SCAT5-nástroj pro diagnostiku mozkové komoce. Reumatológ z českej republiky, donedávna dlhoročný významný člen Zdravotnej komisie Medzinárodnej hokejovej federácie IIHF a českej Zdravotnej komisie, IIHF medical supervisor mnohých medzinárodných majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, hlavný lekár viacerých reprezentácií a českého hokeja 1997-2015.

MUDr. Peter Polan PHD, MPH
SVK

Téma: „Návrat k športu po rekonštrukčných operáciách kolena“ Prednosta kliniky muskuloskeletálnej a športovej medicíny Nemocnica Košice- Šaca a.s., FIFA Medical Centre of Excellence Košice- Šaca. Hlavným odborným záujmom sú endoprotetika kolenného a bedrového kĺbu, artroskopia váhonosných kĺbov, športová ortopédia a traumatológia. Absolvent viacerých zahraničných stáží v Rakúsku, Českej Republike, Škótsku a USA, účastník Salzburských lekárskych seminárov a EFORT fellowshipu. Publikoval ako hlavný autor a spoluautor vo viac ako dvadsiatich domácich aj zahraničných odborných periodikách.

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
SVK

Téma: „Riešenie poúrazových stavov na dolných končatinách u detí a mládeže". Primár Oddelenia pediatrickej ortopédie FNsP Žilina, vedúci lekár Spondylochirurgie, vedúci lekár školiacej základne SZU Bratislava, športový lekár futbalistov. Uznávaný odborník a excelentný speaker, autor mnohých prednášok, článkov a odborných publikácií. „... uprednostňujem tímovú prácu, uznávam potrebu empatie a za prioritu pokladám dokonalú komunikáciu“. Špecialista na operačné výkony deformít chrbtice, má bohaté skúsenosti v diagnostike a liečbe športových úrazov v detskom a adolescentnom veku. Riadi jedno z dvoch centier detskej ortopédie na Slovensku, pozoruhodné množstvom a spektrom operačných výkonov.

Mgr. Zdenko Seneši
SVK

Téma: Športový lekár – právne aspekty výkonu povolania. Advokát pôsobiaci v Advokátskej kancelárii ŠKODLER & PARTNERS, s.r.o. Viac ako 10 rokov sa venuje medicínskemu právu, vrátane problematiky výkonu zdravotníckeho povolania a poskytovania zdravotnej starostlivosti.

MUDr. Richard Smíšek
CZE

Medzinárodne uznávaný odborník pre muskuloskeletálnu medicínu a vnútorné lekárstvo. Autor svetovo známej metódy SPS (SM-systém). Metódu vyvinul približne pred 40 rokmi a šíri ju formou kurzov a prednášok po celom svete. Renomovaný speaker, ktorý sa špecializuje na liečbu pohybového aparátu. Vydal viacero odborných publikácií a jeho klientmi sú mnohí úspešní vrcholoví športovci.

Frantisek Szanto
SUI

Od roku 1984 prevádzkuje v Burgdorfu svoju fyzioterapeutickú prax, kde získal rozsiahle skúsenosti v oblasti manuálnej terapie (liečba chronickej bolesti pohybového systému, terapia a rehabilitácia po operáciách, akupunktúra). Je vyhľadávaným rečníkom a odborníkom v oblasti fyzioterapie a akupunktúry, je pravidelným hosťujúcim lektorom a fyzickým trénerom na hudobných festivaloch a poskytuje služby špičkovým tenistom a hudobníkom.

MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH
SVK

Téma: „Onkoortopédia a športové úrazy, kazuistiky“ Je hlavným odborníkom ministerstva zdravotníctva pre odbor ortopédie na SLovensku, prednostom I. ortopedicko-traumatologickej kliniky LFUK, SZU a UNBA. Klinika celým spektrom ortopédie, onkoortopédie zabezpečuje aj liečbu úrazov pohybového aparátu. Vo svojom odbore je špičkovou osobnosťou v slovenskom aj medzinárodnom meradle. Autor mnohých odborných článkov, publikácií a prednášok. „Športujúce deti dnes majú také úrazy, aké mali kedysi iba vrcholoví športovci!“

MUDr. Bergendiová Katarína, PhD
ImunoVitalCentrum, Bratislava

Téma: „Špecifická liečby bronchiálnej astmy a alergie z hľadiska dopingu „

MUDr. Bergendiová Katarína, PhD
ImunoVitalCentrum, Bratislava

Téma: „Vrcholový šport a Imunita – ako nájsť správny balans ?“

MUDr. Ľubomír Gulán
Antidopingová agentúra Slovenska

Téma: „Biologický pas športovca - hematologický modul„

MUDr. Miloš Hartel
FNsP Žilina, Ortopedické oddelenie

Téma: „Raritné úrazy kolena u mladých športovcov“

MUDr. Knappková Lucia
ImunoVitalCentrum, Bratislava

Téma: „Zaujímavé kazuistiky zachytené pri telovýchovných prehliadkach“

Ing. Tomáš Pagáč, PhD.
Antidopingová agentúra Slovenska

Téma: „Biologický pas športovca - steroidný modul„

MUDr. Andrej Papp
primár chirurgického oddelenia, Nemocnica Malacky a.s.

Téma: „Ako sme ,,prežili" MS v Radentheine„

MUDr. Mgr. Boris Ťažký, PhD.,
MUDr. Michal Kováč

Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko ÚDZS, Banská Bystrica

Téma: „Vybrané kazuistiky náhlych úmrtí športovcov“

MUDr.Natália Vaňová,EMBA
kardiológ, Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1.súkromná nemocnica

Téma: „Kardiovaskulárny skríning športovca - redukcia náhlej srdcovej smrti“

MUDr. Mgr. Maroš Varga, MPH
vedúci lekár Šport-artro centra, Nemocnica Košice- Šaca a.s, Predseda Slovenskej spoločnosti artroskopie a športovej traumatológie

Téma: „Lipidový status športovca a ruptúra rotatorovej manžety„

MUDr. Ing. Kamil Zeman,Ph.D.
Nemocnice ve Frýdku-Místku, CZE

Téma: „Vzácná příčina synkopy jako symptom závažného onemocnění u aktivního sportovce„

Predbežný časový harmonogram
kongresu

1.máj 2019

Registrácia účastníkov
(cca 17:00 – 19:00)

Zasadnutie organizačného tímu
podvečer

Workshop – Varíme pre športovca s Igorom

Teambuilding

2.máj 2019

Registrácia účastníkov (od 7:30)

Odborný program (od 9:00)

Obed

Odborný program

Kongresová večera

3.máj 2019

Odborný program (od 9:00)

Workshop Akupunktúra (10:00-17:30)

Obed

Odborný program
(cca do 16 hod)

Sprievodný program

Workshop akupunktúra

Futbalový turnaj

Workshop Foodie

Beach volejbal turnaj