Moderné trendy v zdravotnej starostlivosti o športovcov

V. MEDZINÁRODNÝ KONGRES ŠPORTOVEJ MEDICÍNY

1. -3. 6. 2023

SAVE the DATE

ORGANIZÁTORI

Pod záštitou Slovenskej lekárskej komory

SLK transparent

Mediálni partneri

Odborní partneri a podporovatelia

Pre partnerov podujatia a osobnosti

Vyslovujeme poďakovanie firmám a známym osobnostiam, ktoré sa rozhodli podporiť organizáciu pokračovania tohto významného podujatia. Akcia je určená nielen pre lekárov rôznych odborností no významnou mierou podporuje aj účasť fyzioterapeutov, záchranárov, masérov, trénerov, hráčov, rodičov športovcov, či zástupcov odbornej verejnosti, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou športových aktivít.

ĎAKUJEME

Osobnosti

Tematické okruhy

Priatelia a kolegovia

Športové aktivity pre vekové kategórie detí aj dospelých a seniorov, považujeme za nesmierne dôležitú a efektívnu prevenciu všetkých ochorení. Šport pomáha revitalizovať telo aj duševnú rovnováhu, malé aj veľké víťazstvá prinášajú úprimné emócie šťastia do našich životov.

Doba „COVIDová priniesla komplikácie bežných dní a komplikuje nám výrazne aj športové podujatia. Prináša so sebou vážne príbehy zasahujúce ľudské srdcia ale aj nesmierne obetavú prácu všetkých zdravotníkov.

Radi Vás znova pozývame na ďalší ročník Medzinárodného kongresu športovej medicíny, ktorým prispievame k spájaniu odborníkov s rovnakou záľubou akou nepochybne vášeň pre šport je.

V spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom, Národným športovým centrom a v spolupráci s obchodnými a odbornými partnermi vyvinieme maximálne úsilie, aby unikátne podujatie malo vysokú odbornú úroveň s náležitým spoločenským rámcom, ktorý bude pokračovať vo zveľaďovaní renomé Slovenska ako výborného organizátora i hostiteľa. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Organizačný tím

MUDr. Mgr. Andrea Švrčková, MHA, MBA 

Výkonná riaditeľka kongresu

MUDr. Roman Fano

Mgr. Andrej Foltýn

MUDr. Matej Handžák

PaedDr. Žaneta Csáderová, PhD.

MUDr. Peter Klein, MBA

Scroll to Top