Moderné trendy v zdravotnej starostlivosti o športovcov

VI. MEDZINÁRODNÝ KONGRES ŠPORTOVEJ MEDICÍNY

5. -7. jún 2024

Hotel SENEC, Slovensko

CME KREDITY pre lekárov, sestry, záchranárov aj fyzioterapeutov 3 + 8 + 5

Tematické okruhy

Priatelia a kolegovia

Športové aktivity pre vekové kategórie detí aj dospelých a seniorov, považujeme za nesmierne dôležitú a efektívnu prevenciu všetkých ochorení. Šport pomáha revitalizovať telo aj duševnú rovnováhu, malé aj veľké víťazstvá prinášajú úprimné emócie šťastia do našich životov.

Radi Vás znova pozývame na ďalší ročník Medzinárodného kongresu športovej medicíny, ktorým prispievame k spájaniu odborníkov s rovnakou záľubou akou nepochybne vášeň pre šport je.

Znova budeme mať unikátnu možnosť stretnúť sa na jednom mieste s odborníkmi na športovú medicínu, s právnikmi, lekármi, sestrami či fyzioterapeutmi. Súčasťou podujatia sú pravidelne aj významní športovci a tréneri. Odbornú atmosféru isto doplní radosť z priateľských stretnutí a mnohých praktických workshopov.

V spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom, Národným športovým centrom a v spolupráci s obchodnými a odbornými partnermi vyvinieme maximálne úsilie, aby unikátne podujatie malo vysokú odbornú úroveň s náležitým spoločenským rámcom, ktorý bude pokračovať vo zveľaďovaní renomé Slovenska ako výborného organizátora i hostiteľa. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Predbežný program

Pre partnerov podujatia a osobnosti

Vyslovujeme poďakovanie firmám a známym osobnostiam, ktoré sa rozhodli podporiť organizáciu pokračovania tohto významného podujatia. Akcia je určená nielen pre lekárov rôznych odborností no významnou mierou podporuje aj účasť fyzioterapeutov, záchranárov, masérov, trénerov, hráčov, rodičov športovcov, či zástupcov odbornej verejnosti, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou športových aktivít.

ĎAKUJEME

Osobnosti podporujúce kongres športovej medicíny

ORGANIZÁTORI

Pod záštitou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR

Hlavní priateľskí partneri

Mediálni partneri
Odborní partneri
Partneri a podporovatelia
Návrat hore