Organizačný výbor kongresu

MUDr. Mgr. Andrea Švrčková, MHA, MBA 

Výkonná riaditeľka kongresu

MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH

Odborný a vedecký garant kongresu

MUDr. Roman Fano

MUDr. Peter Polan, PhD. MPH

MUDr. Matej Handžák

MUDr. Peter Klein, MBA

MUDr. Ján Grauzel

PaedDr. Žaneta Csáderová, PhD.

MUDr. Marek Orlovský, MPH

MUDr. Stanislav Beli

Organizačný výbor pre fyzio a sesterskú tematiku

Mgr. Andrej Foltýn

PhDr. Petr Šifta, Ph.D.

Mgr. Katarína Mitschová

PhDr. Darina Dányiová, Dis.

Office

Ing. Mgr. Dominika Chalupová

Mgr. Veronika Tomišová

Mgr. Maroš Kovaľ

Natália Hobothová

Aktivity

V. Medzinárodný kongres športovej medicíny (V.ISMC)

1. - 3. jún 2023 , Hotel SENEC****

ĎAKUJEME všetkým, ktorí prišli a tešíme sa na ďalší ročník plný workshopov.

 

Hotel Senec bol znova hostiteľom kongresu plného športovej atmosféry. V. Medzinárodný kongres športovej medicíny priniesol množstvo podnetných informácií nielen z prostredia medicíny ale opäť sa organizátori zamerali aj na širšie súvislosti starostlivosti o športovcov.

IV. Medzinárodný kongres športovej medicíny (IV.ISMC)

Club penati, Bratislava, 25.5.2021
IV. ročník kongresu športovej medicíny zohľadnil celospoločenskú situáciu a informácie kolegom priniesol virtuálne. Vysielal sa počas celého dňa v priamom prenose z troch virtuálnych sál z Hotela Penati. Hlavnou myšlienkou bolo prepojenie športu, medicíny a umenia. Vďaka účasti umelcov aj známych športovcov dostal kongres unikátny esprit.
Tento experiment 16hodinového vysielania v priamom prenose, ktorý sa vďaka organizačnému tímu a technickému zabezpečeniu firmou JEF AUDIO vydaril na výbornú bol výnimočným zážitkom pre organizátorov aj divákov.

III. Medzinárodný kongres športovej medicíny (III.ISMC) – Hotel SENEC

Zmenili sme názov a s radosťou pokračovali do ďalšieho ročníka obľúbených športových kongresov. Aktualizácia a rozšírenie tematiky kongresu pre všetky športy priniesli množstvo zaujímavých informácií.

Známi speakri v priateľskom prostredí pohostinného Slovenska predniesli svoje prednášky, zúčastnili sa workshopov, športových aktívít aj tak dôležitého večerného posedenia, kde si účastníci mohli zdieľať svoje skúsenosti, zážitky aj emócie zo svojich športových aj odborných aktivít.

II. Európsky kongres hokejovej medicíny (II.ECHM) – Hotel DoubleTree by Hilton Bratislava, Jún 2016

Bratislava po druhý raz centrom hokejovej medicíny v Európe.
Odznelo 50 prednášok, prišlo 200 účastníkov z 13 krajín sveta vrátane Kanady, USA, Fínska, Švédska, Ruska a ďalších krajín …., ktorí mali znova možnosť si v priateľskej atmosfére vymeniť odborné skúsenosti a poznatky z oblasti hokejovej medicíny.

I. Európsky kongres hokejovej medicíny (I.ECHM) – Hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava, Jún 2014

BRATISLAVA (SZĽH) – Nad I. Európskym kongresom hokejovej medicíny, ktorý sa konal 5.-7. Júna 2014 v Bratislave, držal ochrannú ruku SZĽH s podporou IIHF. Medicínskym odborníkom z hokejovej oblasti ponúkol množstvo inšpiratívnych prednášok,“ uviedol Igor Nemeček, prezident SZĽH. Počas troch dní si takmer 200 účastníkov vypočulo 69 prednášok od odborníkov z 11 krajín.

I.Kongres lekárov slovenských a českých hokejových klubov - Hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava, Jún 2013

Návrat hore