II. Európsky kongres hokejovej medicíny (II.ECHM)

Hotel DoubleTree by Hilton Bratislava, Jún 2016

Bratislava po druhý raz centrom hokejovej medicíny v Európe

Odznelo 50 prednášok, prišlo 200 účastníkov z 13 krajín sveta vrátane Kanady, USA, Fínska, Švédska, Ruska a ďalších krajín …., ktorí mali znova možnosť si v priateľskej atmosfére vymeniť odborné skúsenosti a poznatky z oblasti hokejovej medicíny. Centrum hokejovej medicíny v Európe už po druhý krát zriadila Zdravotná komisia SZĽH v Bratislave. Spektrum účastníkov zahŕňalo lekárov, fyzioterapeutov, masérov ale aj trénerov, rozhodcov a rodičov hráčov. Náročný sobotňajší program ponúkal aj témy úrazov, kde hrá prioritnú úlohu otras mozgu u hráčov. Ako zdôraznil primár MUDr. Juraj Vyletelka, len asi 10% pacientov má aj výpadok pamäte, veľa ošetrených hráčov nevyhľadá po zápase odbornú konzultáciu, príznaky skôr zatajuje a tým sa obrovsky zvyšuje riziko závažných až život ohrozujúcich stavovo pri opakovaných úrazoch hlavy. Pri druhom úraze hlavy s otrasom mozgu je popisovaných až 30-40 úmrtí za posledných 10 rokov. Najviac otrasov mozgu býva práve počas bežnej hry, menej pri bitkách a nárazoch s mantinelom. O to výraznejšie je riziko prehliadnutých a správne neliečených incidentov. Prioritou by mala byť prevencia a informovanie hráčov o tomto stave, následná starostlivosť a liečba už je neskorým zásahom do života jedinca“, pripomenul primár Vyletelka.

Z 8 ročných dát (2006-2015) zbieraných na juniorských Majstrovstvách sveta a MS žien vyplýva trend znižovania výskytu otrasov mozgu(OM), čoho príčinou je aj zavedenie flexibilných mantinelov na zimných štadiónoch. Ak porovnáme ale údaje ostatných turnajov, závažný je fakt, že incidencia OM stúpa a to hlavne u juniorov, uviedol vo svojej prezentácie člen IIHF, Fín Markku Tuomminen.

Markku Tuomminen, MD, nadviazal na fakty úrazov presnou štatistikou úrazov, ktorú realizuje Medzinárodná hokejová federácia (IIHF). Najviac úrazov je zaznamenaných v dolnej časti tela, návrat do hry býva priemerne do 1 týždňa, najviac zranení popisujú údaje v 2. a 3. tretine, pričom nie sú zásadné rozdiely medzi pozíciou hráčov. Vyslovil tiež ponuku na spoluprácu so Slovenskou federáciou pri zaradení dát do celosvetových štatistík, nakoľko už aj Slovensko má kompletne spracované tieto dáta zo sezóny 2015-2016. „ Povinne sa údaje o úrazoch zbierajú v Extralige seniorov, juniorov a dorastu. Zo slovenských dát vyplýva najčastejší výskyt tržných rán tváre, najviac zranení v druhej tretine a najrizikovejšou skupinou sú hráči juniorskej extraligy. Zaznamenali sme 181 zranení v extralige seniorov, 149 v extralige juniorov a 95 v extralige dorastu, Najviac v októbri 2015, zranený bol jeden rozhodca“, uviedol vo svojej prezentácii MUDr. Martin Vančo, ktorý dané údaje počas sezóny spracováva.

MUDr. Ján Grauzel zhodnotil pôsobenie reprezentácie SR A tímu na MS v Petrohrade, kde zaznamenali nezvykle mnoho závažných úrazov, ktoré neboli spôsobená zásadnými kolíziami hráčov. Zlomenina predkolenia, odtrhnutý prsný sval ale aj roztrhnutý bočný väz v kolene znepríjemnili pobyt hráčov na MS. „V USA je ročne cca 200 tisíc úrazov predného skríženého väzu v kolene a až 70% z nich je spôsobených bezkontaktne“, uviedol doktor Grauzel. Vyjadril tiež nádej, že na podobných akciách sa do budúcna bude zúčastňovať viac trénerov a rozhodcov, nakoľko informácie z kongresu hokejovej medicíny sú určené aj pre nich, aby tiež vedeli posúdiť závažnosť nielen úrazových situácií.

„Herná pohoda hráčov a progresia ich výkonu je ovplyvnená mnohými faktormi a už s deťmi by sa malo pracovať tak, aby mali voľnosť prejavu, smerovali k samostatnosti a mohli osobnostne rásť aj s dávkou vášne k športu“. Súhlasne potvrdili športoví psychológovia a mentálni kauči Mgr. Diana Kosová a Dr.Hál.
Prednášajúci sa v poobedňajšom bloku zamerali na výsostne aktuálne témy antidopingu a užívania zakázaných látok. Riaditeľka Antidopingovej agentúry Žaneta Csaderová oboznámila účastníkov so spoločným projektom Zdravotnej komisie a ADA testovania mladých hokejistov na drogy. Takmer 200 realizovaných skríningových testov bohužiaľ aj s pozitívnymi nálezmi u dorastencov aj deviatakov hlavne na marihuanu. „Tresty za tieto priestupky sú alarmujúco závažné a je nutné v tomto trende prevencie proti dopingu pokračovať“, zdôraznila v diskusii MUDr. Andrea Švrčková, predsedníčka Zdravotnej komisie SZĽH. Známe prípady a popis účinkov Meldónia bol logickou prezentáciou tohto podujatia. „Na Slovensku Meldónium nie je registrované a nie je tiež súčasťou žiadnych doplnkov výživy“, citoval zástupca ADA MUDr. Pagáč.

Doktorka Valentová oboznámila plénum s účinkami Marihuany, ako jednej z najrozšírenejších drog, a upozornila na možnosti, kde a akým spôsobom je možné získať pozitivitu nálezu. Vyzdvihla závažnosť prítomnosti novej syntetickej drogy kanabinoidov na trhu, ktoré už vedia v agentúre testovať, ale pri ktorých užití sú už popisované aj úmrtia jednotlivcov.

Urgentný príjem z Detskej fakultnej nemocnice zastupoval MUDr. Gecz, ktorý konštatoval svoje poznatky z praxe na detskom urgente. Najmladší intoxikovaný pacient mal 9 rokov, najpopulárnejšou drogou je alkohol a u detí je to vodka. Užívanie marihuany dokázali už u 12 ročných pacientov a prízvukoval opatrnosť pri užívaní niektorých bežných liekov na kašeľ, ktoré obsahujú dextrometorfán so sedatívnymi účinkami.

II.ročník Európskeh kongresu hokejovej medicíny (II.ECHM) znova priniesol výsostne aktuálne témy, ktoré patria do balíka práce každej hokejovej federácie. Odborná zručnosť pri poskytovaní prvej pomoci na ľade by mala byť samozrejmosťou v každom hokejovom klube a jej nácvik by mal byť súčasťou učebných osnov nielen zdravotníkov ale aj trénerov, rozhodcov a hráčov. „Teší nás fakt dobrej pokračujúcej spolupráce so slovenskými klubmi a rozhodcami a tendencia k progresii odbornosti všetkých hokejových pracovníkov ( v sezóne 2014-2016 prešlo kurzami prvej pomoci so zameraním na hokejové zranenia cez 200 rozhodcov a stovky trénerov a zdravotníkov) . Tiež pozitívne znie práca na projekte „Bezpečné športoviská“, ktorým by sa mohli postupne zabezpečiť AED – defibrilátory na všetkých zimných štadiónoch, tak ako je to už obvyklé vo všetkých reprezentáciách“, dodala iniciátorka kongresu Andrea Švrčková. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prišli, Medzinárodnej hokejovej federácii (IIHF) za podporu a partnerským firmám, bez ktorých aktívnej účasti by akciu nebolo možné už po druhý krát zorganizovať.

Povedali o nás

PaeDr. Igor Nemeček ( prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja)

Ďakujem všetkým, ktorí pomohli znova po dvoch rokoch zorganizovať toto unikátne podujatie u nás v Bratislave. Bola pre nás česť privítať účastníkov z hokejových krajín ako sú Kanada, Rusko, Švédsko, Fínsko a mnohých ďalších. Verím, že kongres priniesol množstvo obohacujúcich informácií, a že sa všetci v Bratislave dobre cítili.

MUDr. Jan Nohejl (člen IIHF Medical Committee) :

„ Zdraví a bezpečnost hráčů je pro IIHF prioritou číslo 1.
Proto si IIHF Medical Committee velice váží aktivity SZLH, který již podruhé uspořádal v Bratislavě kongres hokejové medicíny, kterého se zúčastnili lékaři, fyzioterapeuti a další odborníci z 13 zemí.
Součastí odborného programu byly i workshopy, jak přímo na ledě postupovat při náhlé zástavě srdce a při poranění mozku a páteře, které umožnily účastníkům si v praxi vyzkoušet správné postupy s využitím AED a spinální desky“.
Len Montreal Kanada a Slovensko pořáda takové kongresy“ povedal pre televíziu STV Jan Nohejl.

Dušan Benický (Hockey Performance Centre, Kanada)

„Vaše podujatie bolo inšpiračné, kvalita mnohých prednášok ponúkla efektívne riešenia mnohých „hokejových bolesti” ako aj ponúkla progresívnu a efektívnu cestu riešenia.
Veľmi rád prídem zas a určite doporučím každému, kto chce profesionálne rásť.
Ďakujem za možnosť prispieť,

Ing.Milan Novák (prezident Západoslovenského zväzu, rozhodca):

„Kongres hokejovej medicíny tradične priniesol množstvo špičkových aktuálnych informácií od fundovaných odborníkov. Šport je dnes veda a medicína má k nemu blízko. Je dôležité, aby všetci hokejoví odborníci na sebe neustále pracovali a vzdelávali sa, vrátane nás rozhodcov. Iba tak môžeme udržať krok so svetovým hokejom a posúvať sa k vyšším métam „

Návrat hore