Moderné trendy v zdravotnej starostlivosti o športovcov

V. MEDZINÁRODNÝ KONGRES ŠPORTOVEJ MEDICÍNY

1. -3. 6. 2023

Hotel Senec, Slnečné jazerá

Témy kongresu

Predbežný časový harmonogram

1. jún 2023

Registrácia účastníkov
(od 13:00)

Odborný program

Panelová diskusia

Spoločná večera

2. jún 2023

Registrácia účastníkov (od 7:30)

Odborný program (od 9:00)

Obed

Odborný program

Kongresová večera

3. jún 2023

Odborný program (od 9:00)

Obed

Odborný program
(cca do 16 hod)

Registrácia

Ubytovanie

Ubytovanie si účastníci kongresu zabezpečujú sami a preto je potrebné kontaktovať priamo hotel.

Hotel SENEC****

(miesto konania)

Senec Lake Resort • Slnečné jazerá – sever • 903 01 Senec Slovenská Republika

V cene izby zahrnuté
Neobmedzený vstup do hotelového fitness centra
Neobmedzený vstup do hotelového aquaparku
Parkovanie na hotelovom parkovisku
Vysokorýchlostný internet v rámci izby

 

recepcia@hotelsenec.sk
+421 220203330

Hotel SENEC****

(vzdialenosť od miesta konania 1min)

Hotel Dolphin • Štefánikova 78 • 903 01 Senec Slovenská Republika

V cene izby zahrnuté
Neobmedzený vstup do hotelového fitness centra
Neobmedzený vstup do hotelového plaveckého bazéna
Parkovanie na hotelovom parkovisku
Vysokorýchlostný internet v rámci izby

 

info@hoteldelfin.sk
+421 2 20 20 40 40

Ďalšie informácie

Multimediálny projektor, možnosť dvoj projekcie, mikrofón. Prednášajúci odovzdá svoju prednášku najneskôr 30 min pred začiatkom prednáškového bloku pri stolíku technika v SVK aj ENG jazyku, v prípade, že ju nestihne zaslať vopred. Prezentácie môžu byť na USB FlashDisk, externý USB HDD, CD a DVD disky. Pre vlastné prezentácie budete mať k dispozícii prezentér Logitech pre posun jednotlivých obrazoviek. Vyskúšať si ho môžete pri odovzdávaní prezentácie.

MS PowerPoint 2010 a vyššie(.ppt, .pptx)
Adobe Reader (.pdf)
Samospustiteľné programy pre MS Windows (.exe)
Formáty videa – WMV, AVI, MPEG (DivX), DVD (PAL)

Názov prednášky, autor, spoluautor, zasielajte výlučne elektronicky do 15.4.2023 na adresu ortopediasao@ortopediasao.sk. Abstrakty je možné doručiť na uvedenú adresu do 30.4.2023. Pri zasielaní prezentácií a abstraktov prosíme tiež o uvedenie súhlasu či nesúhlasu s možnosťou kopírovania údajov pre účastníkov kongresu na USB, prípadne doručenie medializovateľnej verzie prezentácie. Abstrakty so súhlasom k uverejneniu, budú po skončení kongresu uverejnené na web stránke ortopediasao.sk  a tiež na stránke kongresu. Počet a rozsah aktívnych prezentácií je limitovaný a jeho odsúhlasenie je v kompetencii organizátora.
Potvrdenie o účasti si budete môcť prevziať v posledný deň kongresu.

Vyslovujeme poďakovanie firmám, ktoré sa rozhodli podporiť organizáciu pokračovania tohto významného podujatia. Akcia je určená nielen pre lekárov rôznych odborností, významnou mierou podporuje aj účasť fyzioterapeutov, masérov, trénerov, hráčov, rodičov športovcov, či zástupcov odbornej verejnosti, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou športových aktivít.
Počas celej doby konania kongresu bude v priestoroch hotela SENEC výstavná prezentácia firiem, vrátane niekoľkých workshopov. Počet a rozsah aktívnych prezentácií a výstavných priestorov je limitovaný a jeho odsúhlasenie je v kompetencii organizátora.

Ubytovanie si účastníci kongresu zabezpečujú sami.
Partnerské hotely podujatia – Hotel SENEC a Hotel Dolphin – poskytujú pre účastníkov kongresu dohodnuté zľavnené poplatky za ubytovanie. 

1.6.2023 v hoteli SENEC vo večerných hodinách. Účasť je nutné vyznačiť pri online registrácii, prípadne zakúpiť na mieste.

Parkovanie je zabezpečené zdarma v priestoroch hotela SENEC a v jeho bezprostrednom okolí.

Aj títo vážení speakri sa zúčastnili kongresu. Ďakujeme.

MUDr. Andrey Švec, PhD.,MPH

Je hlavným odborníkom ministerstva zdravotníctva pre odbor ortopédie na SLovensku, prednostom I. ortopedicko-traumatologickej kliniky LFUK, SZU a UNBA. Klinika celým spektrom ortopédie, onkoortopédie zabezpečuje aj liečbu úrazov pohybového aparátu. Vo svojom odbore je špičkovou osobnosťou v slovenskom aj medzinárodnom meradle. Autor mnohých odborných článkov, publikácií a prednášok. „Športujúce deti dnes majú také úrazy, aké mali kedysi iba vrcholoví športovci!“

MUDr. Knappková Lucia

Pracuje  ako lekár s odbornou atestáciou z telovýchovného lekárstva, ktorú úspešne absolvovala v roku 2008 v odbore Sports and Exercise Medicine na Londýnskej Univerzite. V roku 2016 ukončila štúdium na 1.Škole TČM v spolupráci s Tianjin University of Traditional Chinese Medicine s titulom praktik akupunktúry a je zaradená v špecializačnom štúdiu akupunktúry na SZU. Od roku 2010 robí antidopingovú komisárku v Slovenskej antidopingovej agentúre a následne v UEFA, kde sa ako jediná ženská komisárka stala členkou panelu expertov. Od roku 2012 je lekárkou ženskej futbalovej reprezentácie, zúčastňuje sa kongresov futbalovej medicíny, prednáša na vzdelávacích kurzoch UEFA licencie pre futbalových trénerov. Bola turnajovou doktorkou na ME U-17 chlapcov a ME U-19 dievčat.

Mgr. Žaneta Csáderová, PhD.

Riaditeľky Antidopingovej agentúry SR. Vyštudovala Fakultu telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, študijný odbor telesná výchova – geografia. Doktorandské štúdium absolvovala na Katedre spoločenských vied, FTVŠ UK v Bratislave obhájením dizertačnej práce „Doping v športe a antidopingové opatrenia“. Je členkou Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva. Aktívne sa angažovala v Antidopingovom výbore SR, kde pracovala ako dopingová komisárka od roku 1999.

PharmDr. Peter Matejka, PhD.

Téma: „Topická protizápalová liečba akútnej bolesti pohybového aparátu“

Spoločnosť PharmINFO – riaditeľ divízie číselníkov, vykonáva konzultačná činnosť Fakultná lekáreň FaF UK Bratislava, koordinátor kampaní a projektov SLeK a Fa FUK zameraných na prevenciu srdcovocievnych ochorení

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA

Primár Oddelenia pediatrickej ortopédie FNsP Žilina, vedúci lekár Spondylochirurgie, vedúci lekár školiacej základne SZU Bratislava, športový lekár futbalistov. Uznávaný odborník a excelentný speaker, autor mnohých prednášok, článkov a odborných publikácií. „… uprednostňujem tímovú prácu, uznávam potrebu empatie a za prioritu pokladám dokonalú komunikáciu“. Špecialista na operačné výkony deformít chrbtice, má bohaté skúsenosti v diagnostike a liečbe športových úrazov v detskom a adolescentnom veku. Riadi jedno z dvoch centier detskej ortopédie na Slovensku, pozoruhodné množstvom a spektrom operačných výkonov.

JUDr. Ivan Humeník, PhD.

Téma: „Na pomedzí práva a psychológie: rizikové oblasti komunikácie medzi lekárom a pacientom a ich právne následky“

advokátsku prax od roku 2008 vykonáva na pozícii partnera v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS a súčasne sa podieľa aj na činnosti Komory pre medicínske právo – MEDIUS, ktorej vznik spolu inicioval. Je členom Svetovej asociácie medicínskeho práva. Je autorom mnohých odborných článkov z oblasti medicínskeho práva a členom redakčnej rady Časopisu zdravotníckeho práva a bioetiky vydávaného Ústavom státu a práva Akademie věd ČR, v.v.i.. Bol členom pracovnej komisie na MZSR pri príprave novely zákona o liekoch týkajúcej sa prevzatia Nariadenia 536/2014 o klinickom skúšaní do právnej úpravy 362/2011 Z.z. a taktiež členom rekodifikačnej komisie Súkromného práva – Občianskeho zákonníka na MS SR). Od roku 2019 externe spolupracuje s Ústavom štátu a práva SAV.

PharmDr. Kamila Chomaničová

vyštudovala farmáciu na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v súčasnosti pokračuje doktorandským štúdiom. Popri štúdiu sa súťažne venuje towerrunningu, t. j. behu do schodov. Je 5-násobnou majsterkou Slovenska a v minulých rokoch vybehla aj na najznámejšie budovy sveta ako je Eiffelova veža, Empire state builing alebo Shanghai tower. Kamila pôsobí aj v rámci Antidopingovej agentúry SR a to nie len ako komisárka, ale podieľa sa aj na písaní informačných článkov o zakázaných látkach či novinkách zo sveta antidopingu.

MUDr. Vladimír Michálek,MBA

Téma prednášky : HA1 MSM – dlhodobé riešenie bolestivých kĺbov nie len u športovcov.

Je marketingový a odborný manažér spoločnosti TrioPharma, s.r.o., ktorá sa zameriava na liečbu pohybového aparátu.
Zastáva funkciu prezidenta Spolku lekárov Orava, je organizátorom odborných seminárov na Orave. Pracuje ako garant a špecialista na ortopedickej ambulancii OrtoPro v Dolnom Kubíne, kde sa venuje prevažne úrazom pohybového aparátu a tiež pracuje na ortopedickom oddelení v Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou MUDr.Ladislava Náďaši Jégého Dolný Kubín.

Mgr. Michal Šafář, Ph.D.

Psychológ, od roku 2011 je predsedom Asociácie psychológov športu. Spolupracuje s mnohými českými športovcami, predovšetkým z oblasti tenisu, cyklistiky, lyžovania, hádzanej a futbalu. Dekan Fakulty telesnej kultúry na Univerzite Palackého v Olomouci.

doc. RNDr. Viktor Bielik, PhD.

Športový fyziológ a vedec. Je motivátorom, lektorom a autorom odborných prác a publikáci v oblasti zdravej výživy a telesného pohybu. Malých aj veľkých, zdravých aj chorých učí ako sa hýbať a jesť zdravo. Jeho odborné vedomosti sú podkuté vlastným výskumom, viac ako 10 ročnou praxou na klinike športovej medicíny a pôsobením na UK v Bratislave.

Dr. Beat Villiger MD

Pezident Švajčiarskej spoločnosti pre športovú medicínu. Je špecialistom v odbore rehabilitácie a športového lekárstva, fyzikálnej terapie, pľúcnych chorôb a vnútorného lekárstva. Športový lekár s celosvetovou reputáciou: 16 rokov pracoval s olympijským tímom vo Švajčiarsku. 24 rokov viedol lekársku službu hokejového klubu Davos a 18 rokov pracoval ako hlavný lekár Švajčiarskej lyžiarskej federácie. Od roku 1998 je členom Lekárskej komisie Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Dr. Villiger je autorom viac ako päťdesiatich výskumných prác a niekoľkých stoviek článkov v oblasti pulmonológie, športovej medicíny, kardiológie a imunológie

MUDr. Marek Orlovský MPH

Téma:  Telemedicína – využitie v ortopédii, traumatológii a rehabilitácii počas pandémie COVID19.

sekundárny lekár na Klinike ortopédie a úrazovej chirurgie ÚVN SNP v Ružomberku. V mladosti som bol aktívny, teraz už len rekreačný športovec a fanúšik športu. Zaujímam sa o inovatívne operačné postupy a techniky v ortopédii a traumatológii pohybového aparátu, zefektívňovanie zdravotníckych procesov, medicínske vzdelávanie. Okrem iných odborných činností sa venujem problematike informatizácie a elektronizácie zdravotníctva,  osvete v oblasti prevencie športových úrazov.

Mgr. Adam Truhlář

Téma: POHĽAD DO MOZGU ŠPORTOVCA Psychológia a kognitívne neurovedy športového výkonu.

Športový psychológ a tenisový tréner so zameraním na kognitívne neurovedy a neuropsychológiu výkonu v športe.

Vyštudoval psychológiu na UK v Bratislave a pôsobil  ako tréner vo viacerých medzinárodných tenisových akadémiách vo svete UAE, GE, IT, ES.

Pracuje s mnohými špičkovými športovcami na medzinárodnej úrovni a podieľal sa ako člen expertného multidisciplinárneho týmu na tvorbe rozvojového systému SZĽH, ktorého cieľom je zaviesť inovatívne metódy do vedenia mladých športovcov.

Jeho prednášky videli tisícky ľudí na konferenciách organizovaných olympijským výborom či asociáciami, zväzmi, vrátane U.S.A. Hockey.

Autor diel Fearless: Rewiring Brain of Young Athlete, Kouč 21. storočia  a Nechajte nás hrať sa.

Jeho prístup je definovaný multidisciplinárnym prepájaním poznatkov z oblasti aplikovanej športovej psychológie, motorikou a neurovedami.

MUDr. Bergendiová Katarína, PhD

Pracuje ako lekár s odbornou atestáciou z pediatrie a klinickej imunológie a alergiológie na ambulancii v ImunoVital Centre – špecializačnom Centre pre klinickú imunológiu a alergiológiu pre dospelých, deti a športovcov a pre reprodukčnú medicínu. Centrum založila v roku 2014. Pôsobí aj ako konziliárny lekár pre alergické ochorenia a imunológiu pre Top-tím športovcov v príprave na OH. Ako lekár sa s tímom športovcov zúčastnila viacerých majstrovstiev Európy a Sveta v rýchlostnej kanoistike a ako tímový lekár výpravy na OH v Aténach v roku 2004, v Pekingu 2008 a vo Vancouveri v roku 2010.

Mgr.Peter Bielik

Skúsený mentálny kouč ktorý je na pozadí mnohých úspechov našich športovcov a tímov. Má skúsenosti zo spolupráce so slovenskou seniorskou aj juniorskou hokejovou reprezentáciou, mentálny kouč dvojnásobného slovenského majstra v hokeji HC 05 Banská Bystrica, slovenskej biatlonovej reprezentácie, spolupracovník slovenskej golfovej asociácie a ďalších slovenských športových zväzov, účastník Olympijských hier a majstrovstiev sveta Mentálny kouč mnohých slovenských a zahraničných športovcov.

MUDr. Marián Kollár

Prezident Slovenskej lekárskej komory (SLK). Je odborníkom na zdravotnú starostlivosť a legislatívne procesy s touto činnosťou súvisiace. Cieľom Mariána Kollára je zlepšiť celkovú starostlivosť o lekára, vrátane jeho sústavného vzdelávania.

MUDr. Pavel Malovič

Hlavný lekár Slovenského futbalového zväzu, dopingový komisár ADA SR, doping control officer UEFA, Footbal Medicine Doctor (FMDr.), prednosta Kliniky telovýchovného lekárstva UNB a Ústavu telovýchovného lekárstva SZU v Bratislave. Vedie školu UEFA Football Doctor Education Programme a FIFA Diploma in Football Medicine na Slovensku. Reprezentačný futbalový lekár, lekár ME vo futbale.

Patrik Kmeč

Idey nikdy nespia. Patrikove motto definuje jeho prístup k vytváraniu produktových stratégií, marketingu a komunikácie. Počas kariéry pracoval v rôznych segmentoch ako napríklad bankovníctvo, cestovný ruch, FMCG, telco, IT, no aj farmaceutický a automobilový priemysel. Riadi niekoľko tímov naraz v rôznych business segmentoch a na rozdielnych trhoch v rôznych krajinách. Vyhral niekoľko medzinárodných ocenení a taktiež bol členom poroty medzinárodného reklamného festivalu. Dnes sa špecializuje na vytváranie digitálneho ecosystému zdravotnej starostlivosti s využitím blockchainu a decentralizovanej umelej inteligencie.

MUDr. Laššan Štefan, PHD., MPH

primár, zástupca prednostu, Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky LF SZU a UN Bratislava.

Pracoval v Národnom ústave tuberkulózy a respiračných chorôb Pod. Biskupice. V rokoch 2017-2018 zastával pozíciu generálneho riaditeľa sekcie zdravia a riaditeľa odboru zdravotnej starostlivosti MZ SR. Od 2020 je primárom a zástupcom prednostu Kliniky pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky LF SZU a UNBA. Od prvej vlny pandémie ochorenia COVID-19 vedie oddelenie COVID-19 v rámci nemocnice Ružinov. Venuje sa pedagogickej činnosti, je vedeckým skeretárom Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti SLS, členom výboru Spoločnosti klinickej farmakológie pri SLS a Slovenskej spoločnosti HTA pri SLS. Hlavné odborné okruhy záujmu sú intersticiálne ochorenia pľúc, chronická obštrukčná choroba pľúc, priedušková astma, infekčné ochorenia respiračného systému, farmakoterapia v pneumológii, respirologická funkčná diagnostika

Doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD.

„ABC doplnkov výživy pre športovcov – nový kvalifikačný systém“

Doktorandské štúdium ukončil v roku 2009 na Katedre biológie pohybovej aktivity Univerzity v Jyväskylä, Fínsko. Na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave pracuje ako vedecký pracovník. Titul „docent“ získal v roku 2020 na Prírodovedeckej fakulte UK v odbore „fyziológia živočíchov. Špecializuje sa predovšetkým na hormonálne a molekulárne zmeny v kostrovom svale vyvolané fyzickým zaťažením a doplnkami stravy. Vyučuje predmety Doping v športe, Klinická fyziológia telesných cvičení či Doplnky výživy, pri čom aktívne spolupracuje s Antidopingovou agentúrou SR. Ako poradca pre výživu, doplnky stravy a regeneráciu spolupracuje alebo spolupracoval s viacerými vrcholovými športovcami, napr. s Veronikou Velez – Zuzulovou, Tomášom Tatarom, Richardom Pánikom alebo s futbalovým A-tímom ŠK Slovan Bratislava. Pravidelne prednáša o problematike výživy, význame doplnkov stravy a rizikách dopingu pre Olympijský výbor SR, rôzne športové zväzy, kluby a asociácie. Je predsedom Slovenskej spoločnosti pre športovú výživu.

Markku Tuominen,M.D.

Dlhoročný športový lekár a lekársky licenciát známy z hokejových kruhov.Členom lekárskeho výboru Medzinárodnej hokejovej federácie IIHF. Dnes Tuominen pracuje ako hlavný lekár v spoločnosti Medisport Oy. Na univerzite v Tampere obhájil doktorát z hokejových zranení. Tuominenov dizertačný výskum sa volá Fúzie úrazov na majstrovstvách sveta a zimných olympijských hrách Medzinárodnej hokejovej federácie. Dizertačná práca je založená na údajoch o úrazoch zhromaždených na majstrovstvách sveta a zimných olympijských hrách Medzinárodnej hokejovej federácie pre rôzne vekové skupiny od roku 2006 po dobu deviatich rokov.

Marek Bednárik

Téma: Zabezpečovanie hromadných podujatí v pôsobnosti SZĽH počas pandémie COVID
Bezpečnostný manažér  SZĽH zodpovedný za metodické vzdelávanie organizátorov- hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov hokejových klubov.

MUDr. Peter Hlivák, PhD

Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, Nrodný ústav srdcových a cievnych chorôb Bratislava

MUDr. Richard Smíšek

Téma : Kondiční a regenerační trénink fotbalistů.

Medzinárodne uznávaný odborník pre muskuloskeletálnu medicínu a vnútorné lekárstvo. Autor svetovo známej metódy SPS (SM-systém). Metódu vyvinul približne pred 40 rokmi a šíri ju formou kurzov a prednášok po celom svete. Renomovaný speaker, ktorý sa špecializuje na liečbu pohybového aparátu. Vydal viacero odborných publikácií a jeho klientmi sú mnohí úspešní vrcholoví športovci.

Mgr. Zdenko Seneši

Advokát pôsobiaci v Advokátskej kancelárii ŠKODLER & PARTNERS, s.r.o. Viac ako 10 rokov sa venuje medicínskemu právu, vrátane problematiky výkonu zdravotníckeho povolania a poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Prof. PaedDr. Pavel Kolář, PhD

Prednosta Kliniky rehabilitácie a telovýchovného lekárstva 2.LF UK, prodekan 2.LF UK. Je zakladateľom Dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie, autorom mnohých odborných publikácií. Pôsobí ako medzinárodne veľmi obľúbený a uznávaný pedagóg na českých a zahraničných univerzitách a je nositeľom medaily Za zásluhy o pedagogickú a vedeckú činnosť a Za zásluhy v oblasti výchovy a vedy. Výrazné úspechy dosahuje ako člen realizačných tímov českých reprezentácií (hokej, futbal, atletika, tenis…)

MUDr. Ján Grauzel

Športový traumatológ, lekár slovenskej hokejovej reprezentácie SR „A“, Sportclinic Bratislava, člen zdravotnej komisie SZĽH a SOV, prezident Slovenskej spoločnosti artroskopie a športovej traumatológie, od roku 2000 lekár HC Slovan Bratislava.

Ing. Mgr. Peter Kuračka, ACC

Peter Kuračka je športový psychológ, mentálny tréner a kouč. Počas kariéry profesionálneho futbalistu vyštudoval ekonómiu a psychológiu. Po skončení kariéry sa začal venovať športovej psychológii a mentálnej príprave jednotlivcov a tímov. Pomáha športovcom v príprave na vrcholné podujatia ako sú MS, ME, OH alebo PH. Spolupracuje aj s trénermi a rodičmi. Jeho hlavnými oblasťami sú podávanie vrcholných výkonov, stres manažment, práca s myslením, emóciami a leadership. Je viceprezidentom SAŠP (Slovenská asociácia športovej psychológie) a medzinárodne certifikovaným koučom v rámci ICF.

prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.,

prednosta II. Gynekologickej pôrodníckej kliniky LFUK a UNB/ Gynekológia pôrodníctvo, postgraduálne doktorandské štúdium absolvoval na 1. LF Karlovej univerzity v Prahe, súdny znalec odbor Zdravotníctvo a farmácia. Autor mnohých článkov a vážený lektor.

Ing. Tomáš Pagáč, PhD.

„Zoznam zakázaných látok a metód 2021 a TUE“

Absolvent Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave: Bakalárske štúdium BIOTECHNOLÓGIA, Inžinierske štúdium MEDICÍNSKE INŽINIERSTVO, PhD. štúdium BIOCHÉMIA Zamestnanec Antidopingovej agentúry SR, v súčasnosti vedúci oddelenia testovania a prevencie, akreditovaný medzinárodný dopingový komisár. Člen pracovnej skupiny pre vedu a pracovnej skupiny pre vzdelávanie v oblasti antidopingu Rady Európy, člen pracovnej skupiny UNESCO pre dohliadanie nad Dohovorom proti dopingu v športe. Mobil: 0918 803 668, email: tomas.pagac@antidoping.sk

MUDr. Boris Bajer, PhD.

Prenosná ultrasonografia v športovej medicíne, rehabilitácii a praxi so športovcom v teréne. Športová endokrinológia: atléti a hormóny. Líšia sa zásadne od nešportovcov? LEKÁR, FYZIOLÓG & PATOFYZIOLÓG, ODBORNÍK NA VÝŽIVU, Centrum výživy a tréningu, Bratislava

Mgr. Janette Šimková

životná a vzťahová koučka. Je priekopníčkou life koučingu na Slovensku a počas svojej trinásťročnej praxe s tromi tisíckami odkoučovaných hodín pomohla mnohým klientom zmeniť pohľad na život. Sprevádza ľudí k tomu, aby sa nevracali späť s pokusom o nový začiatok, ale začínali tam kde prestali, aby vytvorili nový koniec.
Uverejňuje príspevky na svojom blogu, jej inšpiratívne rady nájdete v časopisoch, vystupuje v televízii, v rozhlase. Ako dobrovoľníčka spolupracuje s tretím sektorom, organizuje verejné aj firemné workshopy. Pôsobí ako guide v Nexteria Leadership Academy. Je členkou Európskej rady pre koučovanie a mentoring (EMCC).
Na základe dlhoročných skúseností vznikol jej úspešný debut Žijte své lepší já (Portál 2017). O dva roky pribudla Knižka, s ktorou sa dá žiť a pracovná kniha k nej – Zápisník, s ktorým sa dá žiť. Tento rok vo vydavateľstve Slovart vychádza jej štvrtá kniha Takto sa to podarí / Recepty na duševnú pohodu.

MUDr.Mgr.Maroš Varga,MHA

vedúci lekár Šport-artro centra Nemocnica Agel, Košice Šaca. Špecializuje sa na artroskopické operácie v oblasti kolena, ramena.  bedrového kĺbu i lakťa tiež na implantácie umelého kĺbu ramena po úraze alebo pri pokročilej forme artrózy ramena. Podpredseda SSAST- Slovenskej spoločnosti artroskopie a športovej traumatológie, členom AAOS- American Academy of Orthopaedic Surgeon, členom ESSKA – European Society of knee surgery and arthroscopy.

Prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD

je profesorom na Katedre športovej kinantropológie Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Oblasť jeho profesionálnych záujmov zahŕňa funkčnú diagnostiku, osobitne vývoj počítačom riadených systémov na hodnotenie funkčného stavu a trénovanosti tak športovcov ako aj pacientov. Je tiež členom edičných rád mnohých časopisov napr. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness (Turín), Medicina dello Sport (Rím), Brasilian Journal of Sports Medicine (Sao Paulo), Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca (Praha), Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica (Olomouc).

JUDr. Zuzana Dolinková

Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov

 

Právnička, ktorá sa profesijne viac ako 12 rokov primárne venuje zdravotníckemu právu. Od roku 2015 zastupuje takmer dvetisíc ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rokovaniach so zdravotnými poisťovňami.

 

,,Mám záujem na tom, aby výsledky nielen mojej práce občania reálne videli i hmatateľne pociťovali. Pretože len chcieť meniť veci nestačí, ale treba pre to urobiť omnoho viac. Nastavenie účinných, cielených a najmä systémových pravidiel a zmien v oblasti podfinancovaného zdravotníctva musí byť našim spoločným cieľom v snahe poskytnúť všetkým občanom/pacientom adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Čas a čakanie sú dnes luxusom, ktorý si nemôžeme dovoliť.“

doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc

Vliv dysfunkce vnitřních orgánů na funkci pohybového
aparátu.

Mgr. Pavla Rybová

Skoliotické držanie-najčastejší klient podiatrickej praxe. PODTITUL: biomechanické dôsledky skoliotickej chôdze, najčastejšie bolesti pohybového aparátu s tým spojené.

Scroll to Top