Moderné trendy v zdravotnej starostlivosti o športovcov

IV. MEDZINÁRODNÝ KONGRES ŠPORTOVEJ MEDICÍNY

25.5.2021

Tematické okruhy

Špecifiká „doby COVIDOVEJ” v športe

PostCOVID príznaky u športovcov, diagnostika, liečba

Anti-Doping news

Psychoanalýza športovca

Bolesť, trauma a športový výkon

OH Tokio 2020 a ZOH Peking 2022

Právna zóna

Kongres bude vysielaný z 3 virtuálnych sál.

Prístupové údaje k pripojeniu Vám zašleme na zadaný email po vyplnení REGISTRÁCIE. Kompletný program a časový harmonogram uverejníme čoskoro, účasť prisľúbilo množstvo známych odborníkov, osobností a umlecov. Počas online vysielania odborných diskusných blokov budete môcť zasielať svoje otázky prostredníctvom aplikácie Slido.
REGISTRÁCIA na kongres je pre všetkých účastníkov ZDARMA. Podujatie si následne môžete pozrieť aj zo záznamu do konca augusta 2021.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Aj títo vážení speakri už potvrdili účasť na kongrese. Ďakujeme.

MUDr. Andrey Švec, PhD.,MPH

Je hlavným odborníkom ministerstva zdravotníctva pre odbor ortopédie na SLovensku, prednostom I. ortopedicko-traumatologickej kliniky LFUK, SZU a UNBA. Klinika celým spektrom ortopédie, onkoortopédie zabezpečuje aj liečbu úrazov pohybového aparátu. Vo svojom odbore je špičkovou osobnosťou v slovenskom aj medzinárodnom meradle. Autor mnohých odborných článkov, publikácií a prednášok. „Športujúce deti dnes majú také úrazy, aké mali kedysi iba vrcholoví športovci!“

MUDr. Knappková Lucia

Pracuje v ImunoVital Centre od roku 2018, ako lekár s odbornou atestáciou z telovýchovného lekárstva, ktorú úspešne absolvovala v roku 2008 v odbore Sports and Exercise Medicine na Londýnskej Univerzite. V roku 2016 ukončila štúdium na 1.Škole TČM v spolupráci s Tianjin University of Traditional Chinese Medicine s titulom praktik akupunktúry a je zaradená v špecializačnom štúdiu akupunktúry na SZU. Od roku 2010 robí antidopingovú komisárku v Slovenskej antidopingovej agentúre a následne v UEFA, kde sa ako jediná ženská komisárka stala členkou panelu expertov. Od roku 2012 je lekárkou ženskej futbalovej reprezentácie, zúčastňuje sa kongresov futbalovej medicíny, prednáša na vzdelávacích kurzoch UEFA licencie pre futbalových trénerov. Bola turnajovou doktorkou na ME U-17 chlapcov a ME U-19 dievčat.

Mgr. Žaneta Csáderová, PhD.

Riaditeľky Antidopingovej agentúry SR. Vyštudovala Fakultu telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, študijný odbor telesná výchova – geografia. Doktorandské štúdium absolvovala na Katedre spoločenských vied, FTVŠ UK v Bratislave obhájením dizertačnej práce „Doping v športe a antidopingové opatrenia“. Je členkou Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva. Aktívne sa angažovala v Antidopingovom výbore SR, kde pracovala ako dopingová komisárka od roku 1999.

PharmDr. Peter Matejka, PhD.

Téma: „Topická protizápalová liečba akútnej bolesti pohybového aparátu“

Spoločnosť PharmINFO – riaditeľ divízie číselníkov, vykonáva konzultačná činnosť Fakultná lekáreň FaF UK Bratislava, koordinátor kampaní a projektov SLeK a Fa FUK zameraných na prevenciu srdcovocievnych ochorení

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA

Primár Oddelenia pediatrickej ortopédie FNsP Žilina, vedúci lekár Spondylochirurgie, vedúci lekár školiacej základne SZU Bratislava, športový lekár futbalistov. Uznávaný odborník a excelentný speaker, autor mnohých prednášok, článkov a odborných publikácií. „… uprednostňujem tímovú prácu, uznávam potrebu empatie a za prioritu pokladám dokonalú komunikáciu“. Špecialista na operačné výkony deformít chrbtice, má bohaté skúsenosti v diagnostike a liečbe športových úrazov v detskom a adolescentnom veku. Riadi jedno z dvoch centier detskej ortopédie na Slovensku, pozoruhodné množstvom a spektrom operačných výkonov.

JUDr. Ivan Humeník, PhD.

Téma: „Na pomedzí práva a psychológie: rizikové oblasti komunikácie medzi lekárom a pacientom a ich právne následky“

advokátsku prax od roku 2008 vykonáva na pozícii partnera v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS a súčasne sa podieľa aj na činnosti Komory pre medicínske právo – MEDIUS, ktorej vznik spolu inicioval. Je členom Svetovej asociácie medicínskeho práva. Je autorom mnohých odborných článkov z oblasti medicínskeho práva a členom redakčnej rady Časopisu zdravotníckeho práva a bioetiky vydávaného Ústavom státu a práva Akademie věd ČR, v.v.i.. Bol členom pracovnej komisie na MZSR pri príprave novely zákona o liekoch týkajúcej sa prevzatia Nariadenia 536/2014 o klinickom skúšaní do právnej úpravy 362/2011 Z.z. a taktiež členom rekodifikačnej komisie Súkromného práva – Občianskeho zákonníka na MS SR). Od roku 2019 externe spolupracuje s Ústavom štátu a práva SAV.

PharmDr. Kamila Chomaničová

vyštudovala farmáciu na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v súčasnosti pokračuje doktorandským štúdiom. Popri štúdiu sa súťažne venuje towerrunningu, t. j. behu do schodov. Je 5-násobnou majsterkou Slovenska a v minulých rokoch vybehla aj na najznámejšie budovy sveta ako je Eiffelova veža, Empire state builing alebo Shanghai tower. Kamila pôsobí aj v rámci Antidopingovej agentúry SR a to nie len ako komisárka, ale podieľa sa aj na písaní informačných článkov o zakázaných látkach či novinkách zo sveta antidopingu.

MUDr. Vladimír Michálek,MBA

TrioPharma, s.r.o

Mgr. Michal Šafář, Ph.D.

Psychológ, od roku 2011 je predsedom Asociácie psychológov športu. Spolupracuje s mnohými českými športovcami, predovšetkým z oblasti tenisu, cyklistiky, lyžovania, hádzanej a futbalu. Dekan Fakulty telesnej kultúry na Univerzite Palackého v Olomouci.

doc. RNDr. Viktor Bielik, PhD.

Športový fyziológ a vedec. Je motivátorom, lektorom a autorom odborných prác a publikáci v oblasti zdravej výživy a telesného pohybu. Malých aj veľkých, zdravých aj chorých učí ako sa hýbať a jesť zdravo. Jeho odborné vedomosti sú podkuté vlastným výskumom, viac ako 10 ročnou praxou na klinike športovej medicíny a pôsobením na UK v Bratislave.

Dr. Beat Villiger MD

Pezident Švajčiarskej spoločnosti pre športovú medicínu. Je špecialistom v odbore rehabilitácie a športového lekárstva, fyzikálnej terapie, pľúcnych chorôb a vnútorného lekárstva. Športový lekár s celosvetovou reputáciou: 16 rokov pracoval s olympijským tímom vo Švajčiarsku. 24 rokov viedol lekársku službu hokejového klubu Davos a 18 rokov pracoval ako hlavný lekár Švajčiarskej lyžiarskej federácie. Od roku 1998 je členom Lekárskej komisie Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Dr. Villiger je autorom viac ako päťdesiatich výskumných prác a niekoľkých stoviek článkov v oblasti pulmonológie, športovej medicíny, kardiológie a imunológie

Mgr. Adam Truhlář

Téma: POHĽAD DO MOZGU ŠPORTOVCA Psychológia a kognitívne neurovedy športového výkonu.

Športový psychológ a tenisový tréner so zameraním na kognitívne neurovedy a neuropsychológiu výkonu v športe.

Vyštudoval psychológiu na UK v Bratislave a pôsobil  ako tréner vo viacerých medzinárodných tenisových akadémiách vo svete UAE, GE, IT, ES.

Pracuje s mnohými špičkovými športovcami na medzinárodnej úrovni a podieľal sa ako člen expertného multidisciplinárneho týmu na tvorbe rozvojového systému SZĽH, ktorého cieľom je zaviesť inovatívne metódy do vedenia mladých športovcov.

Jeho prednášky videli tisícky ľudí na konferenciách organizovaných olympijským výborom či asociáciami, zväzmi, vrátane U.S.A. Hockey.

Autor diel Fearless: Rewiring Brain of Young Athlete, Kouč 21. storočia  a Nechajte nás hrať sa.

Jeho prístup je definovaný multidisciplinárnym prepájaním poznatkov z oblasti aplikovanej športovej psychológie, motorikou a neurovedami.

MUDr. Bergendiová Katarína, PhD

Pracuje ako lekár s odbornou atestáciou z pediatrie a klinickej imunológie a alergiológie na ambulancii v ImunoVital Centre – špecializačnom Centre pre klinickú imunológiu a alergiológiu pre dospelých, deti a športovcov a pre reprodukčnú medicínu. Centrum založila v roku 2014. Pôsobí aj ako konziliárny lekár pre alergické ochorenia a imunológiu pre Top-tím športovcov v príprave na OH. Ako lekár sa s tímom športovcov zúčastnila viacerých majstrovstiev Európy a Sveta v rýchlostnej kanoistike a ako tímový lekár výpravy na OH v Aténach v roku 2004, v Pekingu 2008 a vo Vancouveri v roku 2010.

Mgr.Peter Bielik

Skúsený mentálny kouč ktorý je na pozadí mnohých úspechov našich športovcov a tímov. Má skúsenosti zo spolupráce so slovenskou seniorskou aj juniorskou hokejovou reprezentáciou, mentálny kouč dvojnásobného slovenského majstra v hokeji HC 05 Banská Bystrica, slovenskej biatlonovej reprezentácie, spolupracovník slovenskej golfovej asociácie a ďalších slovenských športových zväzov, účastník Olympijských hier a majstrovstiev sveta Mentálny kouč mnohých slovenských a zahraničných športovcov.

MUDr. Marián Kollár

Prezident Slovenskej lekárskej komory (SLK). Je odborníkom na zdravotnú starostlivosť a legislatívne procesy s touto činnosťou súvisiace. Cieľom Mariána Kollára je zlepšiť celkovú starostlivosť o lekára, vrátane jeho sústavného vzdelávania.

MUDr. Pavel Malovič

Hlavný lekár Slovenského futbalového zväzu, dopingový komisár ADA SR, doping control officer UEFA, Footbal Medicine Doctor (FMDr.), prednosta Kliniky telovýchovného lekárstva UNB a Ústavu telovýchovného lekárstva SZU v Bratislave. Vedie školu UEFA Football Doctor Education Programme a FIFA Diploma in Football Medicine na Slovensku. Reprezentačný futbalový lekár, lekár ME vo futbale.

Patrik Kmeč

Idey nikdy nespia. Patrikove motto definuje jeho prístup k vytváraniu produktových stratégií, marketingu a komunikácie. Počas kariéry pracoval v rôznych segmentoch ako napríklad bankovníctvo, cestovný ruch, FMCG, telco, IT, no aj farmaceutický a automobilový priemysel. Riadi niekoľko tímov naraz v rôznych business segmentoch a na rozdielnych trhoch v rôznych krajinách. Vyhral niekoľko medzinárodných ocenení a taktiež bol členom poroty medzinárodného reklamného festivalu. Dnes sa špecializuje na vytváranie digitálneho ecosystému zdravotnej starostlivosti s využitím blockchainu a decentralizovanej umelej inteligencie.

MUDr. Laššan Štefan, PHD., MPH

primár, zástupca prednostu, Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky LF SZU a UN Bratislava.

Pracoval v Národnom ústave tuberkulózy a respiračných chorôb Pod. Biskupice. V rokoch 2017-2018 zastával pozíciu generálneho riaditeľa sekcie zdravia a riaditeľa odboru zdravotnej starostlivosti MZ SR. Od 2020 je primárom a zástupcom prednostu Kliniky pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky LF SZU a UNBA. Od prvej vlny pandémie ochorenia COVID-19 vedie oddelenie COVID-19 v rámci nemocnice Ružinov. Venuje sa pedagogickej činnosti, je vedeckým skeretárom Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti SLS, členom výboru Spoločnosti klinickej farmakológie pri SLS a Slovenskej spoločnosti HTA pri SLS. Hlavné odborné okruhy záujmu sú intersticiálne ochorenia pľúc, chronická obštrukčná choroba pľúc, priedušková astma, infekčné ochorenia respiračného systému, farmakoterapia v pneumológii, respirologická funkčná diagnostika

Doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD.

„ABC doplnkov výživy pre športovcov – nový kvalifikačný systém“

Doktorandské štúdium ukončil v roku 2009 na Katedre biológie pohybovej aktivity Univerzity v Jyväskylä, Fínsko. Na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave pracuje ako vedecký pracovník. Titul „docent“ získal v roku 2020 na Prírodovedeckej fakulte UK v odbore „fyziológia živočíchov. Špecializuje sa predovšetkým na hormonálne a molekulárne zmeny v kostrovom svale vyvolané fyzickým zaťažením a doplnkami stravy. Vyučuje predmety Doping v športe, Klinická fyziológia telesných cvičení či Doplnky výživy, pri čom aktívne spolupracuje s Antidopingovou agentúrou SR. Ako poradca pre výživu, doplnky stravy a regeneráciu spolupracuje alebo spolupracoval s viacerými vrcholovými športovcami, napr. s Veronikou Velez – Zuzulovou, Tomášom Tatarom, Richardom Pánikom alebo s futbalovým A-tímom ŠK Slovan Bratislava. Pravidelne prednáša o problematike výživy, význame doplnkov stravy a rizikách dopingu pre Olympijský výbor SR, rôzne športové zväzy, kluby a asociácie. Je predsedom Slovenskej spoločnosti pre športovú výživu.

Markku Tuominen,M.D.

Dlhoročný športový lekár a lekársky licenciát známy z hokejových kruhov.Členom lekárskeho výboru Medzinárodnej hokejovej federácie IIHF. Dnes Tuominen pracuje ako hlavný lekár v spoločnosti Medisport Oy. Na univerzite v Tampere obhájil doktorát z hokejových zranení. Tuominenov dizertačný výskum sa volá Fúzie úrazov na majstrovstvách sveta a zimných olympijských hrách Medzinárodnej hokejovej federácie. Dizertačná práca je založená na údajoch o úrazoch zhromaždených na majstrovstvách sveta a zimných olympijských hrách Medzinárodnej hokejovej federácie pre rôzne vekové skupiny od roku 2006 po dobu deviatich rokov.

Marek Bednárik

Téma: Zabezpečovanie hromadných podujatí v pôsobnosti SZĽH počas pandémie COVID
Bezpečnostný manažér  SZĽH zodpovedný za metodické vzdelávanie organizátorov- hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov hokejových klubov.

MUDr. Richard Smíšek

Téma : Kondiční a regenerační trénink fotbalistů.

Medzinárodne uznávaný odborník pre muskuloskeletálnu medicínu a vnútorné lekárstvo. Autor svetovo známej metódy SPS (SM-systém). Metódu vyvinul približne pred 40 rokmi a šíri ju formou kurzov a prednášok po celom svete. Renomovaný speaker, ktorý sa špecializuje na liečbu pohybového aparátu. Vydal viacero odborných publikácií a jeho klientmi sú mnohí úspešní vrcholoví športovci.

Mgr. Zdenko Seneši

Advokát pôsobiaci v Advokátskej kancelárii ŠKODLER & PARTNERS, s.r.o. Viac ako 10 rokov sa venuje medicínskemu právu, vrátane problematiky výkonu zdravotníckeho povolania a poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Prof. PaedDr. Pavel Kolář, PhD

Prednosta Kliniky rehabilitácie a telovýchovného lekárstva 2.LF UK, prodekan 2.LF UK. Je zakladateľom Dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie, autorom mnohých odborných publikácií. Pôsobí ako medzinárodne veľmi obľúbený a uznávaný pedagóg na českých a zahraničných univerzitách a je nositeľom medaily Za zásluhy o pedagogickú a vedeckú činnosť a Za zásluhy v oblasti výchovy a vedy. Výrazné úspechy dosahuje ako člen realizačných tímov českých reprezentácií (hokej, futbal, atletika, tenis…)

MUDr. Ján Grauzel

Športový traumatológ, lekár slovenskej hokejovej reprezentácie SR „A“, Sportclinic Bratislava, člen zdravotnej komisie SZĽH a SOV, prezident Slovenskej spoločnosti artroskopie a športovej traumatológie, od roku 2000 lekár HC Slovan Bratislava.

Ing. Mgr. Peter Kuračka, ACC

Peter Kuračka je športový psychológ, mentálny tréner a kouč. Počas kariéry profesionálneho futbalistu vyštudoval ekonómiu a psychológiu. Po skončení kariéry sa začal venovať športovej psychológii a mentálnej príprave jednotlivcov a tímov. Pomáha športovcom v príprave na vrcholné podujatia ako sú MS, ME, OH alebo PH. Spolupracuje aj s trénermi a rodičmi. Jeho hlavnými oblasťami sú podávanie vrcholných výkonov, stres manažment, práca s myslením, emóciami a leadership. Je viceprezidentom SAŠP (Slovenská asociácia športovej psychológie) a medzinárodne certifikovaným koučom v rámci ICF.

prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.,

prednosta II. Gynekologickej pôrodníckej kliniky LFUK a UNB/ Gynekológia pôrodníctvo, postgraduálne doktorandské štúdium absolvoval na 1. LF Karlovej univerzity v Prahe, súdny znalec odbor Zdravotníctvo a farmácia. Autor mnohých článkov a vážený lektor.

Ing. Tomáš Pagáč, PhD.

„Zoznam zakázaných látok a metód 2021 a TUE“

Absolvent Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave: Bakalárske štúdium BIOTECHNOLÓGIA, Inžinierske štúdium MEDICÍNSKE INŽINIERSTVO, PhD. štúdium BIOCHÉMIA Zamestnanec Antidopingovej agentúry SR, v súčasnosti vedúci oddelenia testovania a prevencie, akreditovaný medzinárodný dopingový komisár. Člen pracovnej skupiny pre vedu a pracovnej skupiny pre vzdelávanie v oblasti antidopingu Rady Európy, člen pracovnej skupiny UNESCO pre dohliadanie nad Dohovorom proti dopingu v športe. Mobil: 0918 803 668, email: tomas.pagac@antidoping.sk

MUDr. Mgr. Maroš Varga, MPH

vedúci lekár Šport-artro centra, Nemocnica Košice- Šaca a.s, Predseda Slovenskej
spoločnosti artroskopie a športovej traumatológie

MUDr. Boris Bajer, PhD.

Prenosná ultrasonografia v športovej medicíne, rehabilitácii a praxi so športovcom v teréne. Športová endokrinológia: atléti a hormóny. Líšia sa zásadne od nešportovcov? LEKÁR, FYZIOLÓG & PATOFYZIOLÓG, ODBORNÍK NA VÝŽIVU, Centrum výživy a tréningu, Bratislava

Mgr. Janette Šimková

životná a vzťahová koučka. Je priekopníčkou life koučingu na Slovensku a počas svojej trinásťročnej praxe s tromi tisíckami odkoučovaných hodín pomohla mnohým klientom zmeniť pohľad na život. Sprevádza ľudí k tomu, aby sa nevracali späť s pokusom o nový začiatok, ale začínali tam kde prestali, aby vytvorili nový koniec.
Uverejňuje príspevky na svojom blogu, jej inšpiratívne rady nájdete v časopisoch, vystupuje v televízii, v rozhlase. Ako dobrovoľníčka spolupracuje s tretím sektorom, organizuje verejné aj firemné workshopy. Pôsobí ako guide v Nexteria Leadership Academy. Je členkou Európskej rady pre koučovanie a mentoring (EMCC).
Na základe dlhoročných skúseností vznikol jej úspešný debut Žijte své lepší já (Portál 2017). O dva roky pribudla Knižka, s ktorou sa dá žiť a pracovná kniha k nej – Zápisník, s ktorým sa dá žiť. Tento rok vo vydavateľstve Slovart vychádza jej štvrtá kniha Takto sa to podarí / Recepty na duševnú pohodu.

JUDr. Zuzana Dolinková

právnička, výkonná riaditeľka Zväzu ambulantných poskytovateľov

MUDr.Mgr.Maroš Varga,MHA

vedúci lekár Šport-artro centra Nemocnica Agel, Košice Šaca. Špecializuje sa na artroskopické operácie v oblasti kolena, ramena.  bedrového kĺbu i lakťa tiež na implantácie umelého kĺbu ramena po úraze alebo pri pokročilej forme artrózy ramena. Podpredseda SSAST- Slovenskej spoločnosti artroskopie a športovej traumatológie, členom AAOS- American Academy of Orthopaedic Surgeon, členom ESSKA – European Society of knee surgery and arthroscopy.

Prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD

je profesorom na Katedre športovej kinantropológie Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Oblasť jeho profesionálnych záujmov zahŕňa funkčnú diagnostiku, osobitne vývoj počítačom riadených systémov na hodnotenie funkčného stavu a trénovanosti tak športovcov ako aj pacientov. Je tiež členom edičných rád mnohých časopisov napr. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness (Turín), Medicina dello Sport (Rím), Brasilian Journal of Sports Medicine (Sao Paulo), Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca (Praha), Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica (Olomouc).

doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc

Vliv dysfunkce vnitřních orgánů na funkci pohybového
aparátu.

Mgr. Pavla Rybová

Skoliotické držanie-najčastejší klient podiatrickej praxe. PODTITUL: biomechanické dôsledky skoliotickej chôdze, najčastejšie bolesti pohybového aparátu s tým spojené.

ORGANIZÁTORI

ODBORNÍ PARTNERI A PODPOROVATELIA

Scroll to Top