III. Medzinárodný kongres športovej medicíny (III.ISCM)

Hotel Senec, 1. - 3. máj 2019

Zmenili sme názov a s radosťou pokračovali do ďalšieho ročníka obľúbených športových kongresov. Aktualizácia a rozšírenie tematiky kongresu pre všetky športy priniesli množstvo zaujímavých informácií.

Známi speakri v priateľskom prostredí pohostinného Slovenska predniesli svoje prednášky, zúčastnili sa workshopov, športových aktívít aj tak dôležitého večerného posedenia, kde si účastníci mohli zdieľať svoje skúsenosti, zážitky aj emócie zo svojich športových aj odborných aktivít.

Lekári, športovci, známe osobnosti ale aj tréneri a ďalší športoví činovníci ocenili edukatívnosť a praktickosť prednášok, z ktorých vyplynulo množstvo odporúčaní do reálnej praxe.

Pozvanie prijal unikátny milý hosť, prezident Ruskej antidopingovej agentúry Jurij Ganus, ktorý navštívil Slovensko vôbec prvý krát. Bol jednoducho nadšený. Ľudsky, odborne, upútalo ho prostredie a nesmierne prívetivá atmosféra. „Rád sa na Slovensko vrátim priatelia, bola to veľmi dobrá a dôležitá akcia. Verím, že otázniky okolo ruských antidopingových prípadov sa čoskoro vyjasnia a budeme mať pokoj na správny zdravý šport.“

Prahu tento krát zastupovali  ortopéd Jakub Kautzner s pútavou prezentáciou o diagnostike a liečbe úrazov detského kolena a doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc z Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Karlovy, ktorý po celú profesijnú kariéru vyučuje pohybové aktivity v prírodr. Empirickým poznaním spojeným so štúdiom fundamentálnej báze ľudského pohybu vytvára celostný, holistický pohľad na pohybové chovanie ako na výsledok vývoja pohybu živočíšnych druhov vytváraného v konkrétnom pohybovom a posturálnom vývoji pohybovej sústavy jednotlivca.

Tematikou detského veku sa zaberal aj MUDr. Juraj Popluhár. PhD., MBA, primár Detskej ortopédie vo Fakultnej nemocnici v ŽIine.  – Riešenie poúrazových stavov na dolných končatinách u detí a mládeže

Neoceniteľným priateľom každého športovca je športový psychológ alebo kouč, bez ktorých dnes nie je možné podávať vrcholové výkony. Mgr. Peter Bielik je jeden z top osobností.

Premiéru mali naši kolegovia z oblasti patologickej medicíny,  áno aj tragické dôsledky a nesprávna životospráva či úrazy sú súčasťou sveta športu. 

Ďakujeme partnerom za systematickú pomoc aj za prínos v podobe  zahraničných lektorov v podaní Talianskeho kolegu Dr. Stefano Guerrasio s podporou spoločnosti IBSA.

Ďakujeme všetkým speakrom, účastníkom , organizačnému tímu a skvelej technickej podpore v prevedení spoločnosti JEF AUDIO a už dnes sa tešíme na ďalšie ročníky v podobne príjemnej atmosfére.

Návrat hore