Témy kongresu

CME KREDITY pre lekárov, sestry, záchranárov aj fyzioterapeutov

Predbežný časový harmonogram

štvrtok 1. jún 2023

Registrácia účastníkov

I. Odborný blok ( 14:00 – 15:30)

Coffe & networking ( 15:30 – 15:50)

II. Odborný blok ( 15:50 – 17:00)

Oficiálne otvorenie a panelová diskusia (17:20 – 19:00)

Spoločná večera & networking (od 19:30)

piatok 2. jún 2023

Registrácia účastníkov (od 7:30)

III. Odborný blok (9:00 – 10:30)

Coffe & networking ( 10:30 – 10:50)

IV. Odborný blok ( 10:50 – 12:30)

Obed

V. Odborný blok ( 13:30 – 15:30)

Coffe & networking ( 15:30 – 15:50)

Panelová diskusia (15:50 – 17:30)

Kongresová večera & networking

sobota 3. jún 2023

VI. Odborný blok (9:00 – 10:30)

Coffe & networking ( 10:30 – 10:50)

VII. Odborný blok ( 10:50 – 12:30)

Obed

VIII. Odborný blok (13:30 do 15:30)

Účasť predbežne potvrdili Vážení prednášajúci

Pridajte sa k nim a pošlite prihlášku svojej prezentácie ešte dnes. Tešíme sa na stretnutie

Markku Tuominnen, MD, FIN, člen IIHF Medical Committee 
Dr.med.Christoph E.Gonser, Tubingen, GER 
Roman Hunak, MD., kkh Greiz, GER  

MUDr. Andrey Švec, PhD, MPH,  Hlavný odborník MZSR pre oblasť ortopédia, prednosta I.OTK, Bratislava, 

MUDr. Ján Grauzel, Sportclinic, Bratislava

MUDr. Peter Polan, PhD., MPH, prednosta Ortopédia – Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny, Košice + kolegovia zo športcentra v Košice 

MUDr. Matej Handžák,  Traumatológia, Poprad 

MUDr. Roman FANO, ortopédia Piešťany, predseda Lekárskej komisie Sl.olymp.a šport.výboru SOŠV, téma: Zdravotné zabezpečenie Európskych hier Krakov 2023

MUDr. Vladimír Neuschl + kolegovia – zobrazovacie techniky, Vedecký sekretár Rádiol.spoločnosti, Trnava 

PaedDr. Igor Tóth, PhD.,  FTVŠ, SAV, Bratislava

MUDr. René Jáger, Detská chirurgia a traumatológia, DFNsP, Bratislava 

MUDr. František Sýkora, Detská chirurgia a traumatológia, DFNsP, Bratislava
MUDr. Peter Erdelský , ortopéd,  Fyzioklinik, BA 

MUDr. Peter Klein, MBA, Ortoped s.r.o.,, Prešov

MUDr. Hana Sameková, ortopéd, Bratislava, Ortoped s.r.o.,, Prešov

Mgr. Stanislav Machač, Ph.D., Praha   

doc.MUDr.Miroslav Tichy. CSc., Praha  

Mgr. Andrej Foltýn, Bratislava,  afrehab.sk
fyzioterapeuti z Národného šport centra , NŠC, Bratislava
RNDr. Miroslav Šifta, Ph.D., UK Praha, Prírodovedecká fakulta, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
PhDr. Darina Dányiová, Dis., Manažér pre úsek ošetrovateľstva a kvality zdr.j starostlivosti, SANOM, Bratislava

Mgr. Tomáš Mihalik, PHD., kondičný tréner, health & performance,Bratislava
Hamstring ako nová Achilovka

doc.MUDr. Rastislav Sysák, PhD.UDZS, UK v Bratislave, Lekárska fakulta, I. GP klinika

JUDr. Kučera, advokát , Bratislava

PaedDr. Žaneta Csaderová, PhD., riaditeľka Antidopingovej agentúry SR, Bratislava
Ing. Tomáš Pagáč PhD. – Antidopingová agentúra SR, Bratislava
JUDr. Humeník, H&H partners, Košice, Bratislava 

MUDr. Boris Bajer, PhD.,  Bratislava 

Adam Truhlář, športový psychológ, Skalica, www.adamtruhlar.com
Mgr. Michala Bednáriková, psychológ, SOŠV, prezidentka Slovenskej asociácie športovej psychológie, téma – Psychológia a šport

Martin Smatana, analytik, Bratislava
doc.MUDr. Štefan Laššán, PhD., prednosta kliniky pneumologie v UNBa, Ružinov, Bratislava
MUDr. Adriana Šimková, PhD., Hlavná odborníčka, MZSR pre všeobecné lekárstvo VLD
prof. Pharm. dr. Janko  Kyselovič, PhD., LF UK, V. interná klinika, Jednotka klinického výskumu

Patrik Kmeč, Hilbi s.r.o., Bratislava , www.hilbi.com
Ing. Peter Lakomý, AP Rescue, záchranár, Bratislava

Ministerstvo zdravotníctva a Školstva 

Miroslav Lažo – generálny sekretár Slov.zväzu ľadového hokeja SZĽH

Ing. Vladimír Baluška, riaditeľ Národného šport.centra NŠC

Roman Buček, športový riaditeľ SOŠV, téma: Európske hry Krakov 2023,  Príprava Slovenského olympijského a športového výboru na Olympijské hry Paríž 2024
Danka Barteková, SOŠV, Bratislava

Poplatky

Registračný poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, edukačné a informačné materiály a certifikát s pridelenými CME kreditmi, ktorý bude zaslaný účastníkom elektronicky po skončení kongresu.

Ubytovanie

Ubytovanie si účastníci kongresu zabezpečujú sami a preto je potrebné kontaktovať priamo hotel.

Hotel SENEC****

(miesto konania)

Senec Lake Resort • Slnečné jazerá – sever • 903 01, Senec Slovenská Republika

V cene izby je zahrnuté Neobmedzený vstup do hotelového fitness centra Neobmedzený vstup do hotelového aquaparku Parkovanie na hotelovom parkovisku Vysokorýchlostný internet v rámci izby

recepcia@hotelsenec.sk +421 220203330   Zadajte PROMOKÓD: ECHM2023 pri objednávke a získate 10% zľavu na ubytovanie

Hotel DOLPHIN****

(vzdialenosť od miesta konania 1min)

Hotel Dolphin • Štefánikova 78 • 903 01, Senec Slovenská Republika

V cene izby zahrnuté
Neobmedzený vstup do hotelového fitness centra
Neobmedzený vstup do hotelového plaveckého bazéna
Parkovanie na hotelovom parkovisku
Vysokorýchlostný internet v rámci izby

info@hoteldelfin.sk
+421 2 20 20 40 40

Zadajte PROMOKÓD: DOLPH2023 pri objednávke
a získate zvýhodnenú cenu  na ubytovanie

Ďalšie informácie

Multimediálny projektor, možnosť dvoj projekcie, mikrofón. Prednášajúci odovzdá svoju prednášku najneskôr 30 min pred začiatkom prednáškového bloku pri stolíku technika v SVK aj ENG jazyku, v prípade, že ju nestihne zaslať vopred. Prezentácie môžu byť na USB FlashDisk, externý USB HDD, CD a DVD disky. Pre vlastné prezentácie budete mať k dispozícii prezentér Logitech pre posun jednotlivých obrazoviek. Vyskúšať si ho môžete pri odovzdávaní prezentácie.

MS PowerPoint 2016 a vyššie(.ppt, .pptx)
Adobe Reader (.pdf)
Samospustiteľné programy pre MS Windows 10 a vyššie (.exe)
Formáty videa – WMV, AVI, MPEG (DivX), DVD (PAL), MP4

Názov prednášky, autor, spoluautor, zasielajte výlučne elektronicky do 15.4.2023 na adresu ortopediasao@ortopediasao.sk. Abstrakty je možné doručiť na uvedenú adresu do 30.4.2023. Pri zasielaní prezentácií a abstraktov prosíme tiež o uvedenie súhlasu či nesúhlasu s možnosťou kopírovania údajov pre účastníkov kongresu na USB, prípadne doručenie medializovateľnej verzie prezentácie. Abstrakty so súhlasom k uverejneniu, budú po skončení kongresu uverejnené na web stránke ortopediasao.sk  a tiež na stránke kongresu. Počet a rozsah aktívnych prezentácií je limitovaný a jeho odsúhlasenie je v kompetencii organizátora.
Potvrdenie o účasti si budete môcť prevziať v posledný deň kongresu.

Vyslovujeme poďakovanie firmám, ktoré sa rozhodli podporiť organizáciu pokračovania tohto významného podujatia. Akcia je určená nielen pre lekárov rôznych odborností, významnou mierou podporuje aj účasť fyzioterapeutov, masérov, trénerov, hráčov, rodičov športovcov, či zástupcov odbornej verejnosti, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou športových aktivít.
Počas celej doby konania kongresu bude v priestoroch hotela SENEC výstavná prezentácia firiem, vrátane niekoľkých workshopov. Počet a rozsah aktívnych prezentácií a výstavných priestorov je limitovaný a jeho odsúhlasenie je v kompetencii organizátora.

Ubytovanie si účastníci kongresu zabezpečujú sami.
Partnerské hotely podujatia – Hotel SENEC a Hotel Dolphin – poskytujú pre účastníkov kongresu dohodnuté zľavnené poplatky za ubytovanie. 

Počas kongresu bude k dispozícii malé občerstvenie v časoch coffee prestávok. Účasť na obedoch a večeriach je nutné vyznačiť v registračnom formulári.

1.6.2023 v hoteli SENEC vo večerných hodinách. Účasť je nutné vyznačiť pri online registrácii, prípadne zakúpiť na mieste.

Parkovanie je zabezpečené zdarma v priestoroch hotela SENEC a v jeho bezprostrednom okolí.

Scroll to Top