Témy kongresu

Športová traumatológia
Otras mozgu, úrazy hlavy a krčnej chrbtice
Náhla smrť pri športe
Špecifiká zranení v detskom veku
Prevencia a liečba poškodení kĺbových chrupaviek
Antidoping, drogy a suplementy
Športová fyzioterapia a psychológia
Váriá

Program kongresu

Aj títo vážení speakri už potvrdili účasť na kongrese. Ďakujeme.

MUDr. Vladimír Balogh
SVK

Téma: „Akupunktúra v SR“ Má atestáciu z chirurgie, rehabilitácie, akupunktúry, absolvoval City University a školenia z organizácie zdravotníctva a poisťovníctva v USA a Japonsku. Riadil zdravotnícke inštitúcie a je spoluzakladateľom a ZP Apollo. 10 rokov pracuje ako prednosta Ústavu tradičnej čínskej medicíny a akupunktúry LF SZU a je členom Správnej rady Konfuciovho inštitútu v Bratislave, odborník na tradičnú čínsku medicínu, autor mnohých článkov a prezentácií.

MUDr. Bergendiová Katarína, PhD
SVK

Témy: „Špecifická liečby bronchiálnej astmy a alergie z hľadiska dopingu„ a „Vrcholový šport a Imunita – ako nájsť správny balans?“ Pracuje ako lekár s odbornou atestáciou z pediatrie a klinickej imunológie a alergiológie na ambulancii v ImunoVital Centre – špecializačnom Centre pre klinickú imunológiu a alergiológiu pre dospelých, deti a športovcov a pre reprodukčnú medicínu. Centrum založila v roku 2014. Pôsobí aj ako konziliárny lekár pre alergické ochorenia a imunológiu pre Top-tím športovcov v príprave na OH. Ako lekár sa s tímom športovcov zúčastnila viacerých majstrovstiev Európy a Sveta v rýchlostnej kanoistike a ako tímový lekár výpravy na OH v Aténach v roku 2004, v Pekingu 2008 a vo Vancouveri v roku 2010.

Mgr.Peter Bielik
SVK

Skúsený mentálny kouč ktorý je na pozadí mnohých úspechov našich športovcov a tímov. Má skúsenosti zo spolupráce so slovenskou seniorskou aj juniorskou hokejovou reprezentáciou, mentálny kouč dvojnásobného slovenského majstra v hokeji HC 05 Banská Bystrica, slovenskej biatlonovej reprezentácie, spolupracovník slovenskej golfovej asociácie a ďalších slovenských športových zväzov, účastník Olympijských hier a majstrovstiev sveta Mentálny kouč mnohých slovenských a zahraničných športovcov.

MUDr. Igor Bukovský
SVK

Popredný odborník na výživu, autor mnohých odborných publikácií a bestsellerov, člen Americkej dietetickej asociácie (ADA), Americkej spoločnosti pre klinickú výživu (ASCN), Britskej spoločnosti pre výživu (NS), Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti a pod.

Mgr. Žaneta Csáderová, PhD.
SVK

Téma: „Biologický pas športovca“ Riaditeľky Antidopingovej agentúry SR. Vyštudovala Fakultu telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, študijný odbor telesná výchova – geografia. Doktorandské štúdium absolvovala na Katedre spoločenských vied, FTVŠ UK v Bratislave obhájením dizertačnej práce „Doping v športe a antidopingové opatrenia“. Je členkou Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva. Aktívne sa angažovala v Antidopingovom výbore SR, kde pracovala ako dopingová komisárka od roku 1999.

Yuri Ganus
RUS

Generálny riaditeľ antidopingovej agentúry Ruska (RUSADA). Uznávaná významná medzinárodná osobnosť s veľkým množstvom skúseností v oblasti športu a antidopingu. Generálny riaditeľ, predseda Výboru pre správu a riadenie spoločností, strategické plánovanie, ľudské zdroje a odmeny. Člen predstavenstva JSC „PO“ Sevmash; Predseda predstavenstva - LLC "Severozápadná priemyselná železničná doprava"; Riaditeľ ENSTO Building Technology Rusko / ENSTO Kúrenie - Technológia ENSTO-Elektro / "ENSTO-Rus" (Fínsko), generálny riaditeľ spoločnosti "Severozápadné more", riaditeľ VIESSMANN GmbH (Nemecko) v Rusku, Ukrajine, Bielorusku, Estónsko, Lotyšsko a Litva.

Jozef Gönci
SVK

Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Olympijský medailista, v minulosti Najlepší strelec sveta, neskôr športový funkcionár Slovenska.

Dr. Stefano Guerrasio
ITA

Téma: „Klinické prínosy lokálnej a intraartikulárnej liečby pri športových zraneniach“ Ortopedický chirurg, zodpovedný za podporu a plánovanie ortopedických A&E, ambulancie kolena a chrbtice Univerzity San Gerardo, Monza-Miláno (Taliansko). Profesor humánnej muskuloskeletálnej anatómie na Lekárskej fakulte Univerzity v Miláne - Bicocca, ktorá má na starosti podporu a plánovanie vzdelávacích aktivít Medzinárodnej lekárskej fakulty Univerzity v Miláne - Bicocca. Profesor Guerrasio má rozsiahle skúsenosti s tvorbou, organizáciou, riadením a vedením národných a medzinárodných kurzov pre medicínskych špecialistov, najmä lekárov zo špecializácie ortopédia, zameraných na kadaverové laboratórium pre manažment anatomického rizika v MSK chirurgii a MSK ultrazvukových kurzoch.

Doc. MUDr. Jackuliak, PhD., MPH
SVK

Téma: "Osteoporóza - nielen choroba postmenopauzálnych žien" Internista a diabetológ na V. internej klinike LFUK a UNB, prodekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave, vo svojej klinickej praxi sa venuje diabetikom jednak na diabetologickej ambulancii ako aj na Metabolickej jednotke intenzívnej starostlivosti, predmetom je vedecko-výskumného záujmu je problematika osteoporózy hlavne sekundárnej osteoporózy, úskalia jej diagnostiky a manažmentu, je autorom a spoluautorom viacerých kníh a vedeckých publikácií v domácich a zahraničných časopisoch, je prednášateľom v oblasti diabetológie, osteológie, endokrinológie a internej medicíny na národných ale aj medzinárodných kongresoch, je členom výboru Slovenskej internistickej spoločnosti, Slovenskej spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí a Slovenskej spoločnosti pre endokrinológiu, menopauzu a andropauzu.

MUDr. Juraj Kacian
SVK

Téma: „Nové možnosti liečby pooperačnej bolesti“ Primár oddelenia úrazovej chirurgie fakultnej nemocnice Žilina. Hlavným odborným záujmom sú komplexné poranenia v oblastiach kĺbov, predovšetkým ramenného a kolenného, Autor viacerých prednášok a prác, ktoré odozneli doma i v zahraničí.

MUDr. Jakub Kautzner, PhD.
CZE

Téma: „Diagnostika a léčba zranení kolena v dětském věku“ Po promoci v roce 2005 nastoupil na pozici sekundárního lékaře na Klinice ortopedie a traumatologie dětí a dospělých 2. lékařské fakultě ve Fakultní nemocnici Motol pod vedením profesora MUDr. Tomáše Trče, CSc., MBA., Sekundární lékař Ortopedie Vršovice a.s. Věnuje se zejména artroskopickým operacím a počítačově asistované endoprotetice kolenního kloubu. Je vedoucím skupiny pro operativu ramenního kloubu , pro artroskopii kyčelního kloubu a záchovné chirurgie kyčle. Odborný asistent v oboru ortopedie na 2. LF Univerzity Karlovy v Praze.

Patrik Kmeč
SVK

Téma: „Hilbi - Ekosystém zdravotnej starostlivosti s využitím blokchain a decentralizovanej umelej inteligencie“ Idey nikdy nespia. Patrikove motto definuje jeho prístup k vytváraniu produktových stratégií, marketingu a komunikácie. Počas kariéry pracoval v rôznych segmentoch ako napríklad bankovníctvo, cestovný ruch, FMCG, telco, IT, no aj farmaceutický a automobilový priemysel. Riadi niekoľko tímov naraz v rôznych business segmentoch a na rozdielnych trhoch v rôznych krajinách. Vyhral niekoľko medzinárodných ocenení a taktiež bol členom poroty medzinárodného reklamného festivalu. Dnes sa špecializuje na vytváranie digitálneho ecosystému zdravotnej starostlivosti s využitím blockchainu a decentralizovanej umelej inteligencie.

MUDr. Knappková Lucia
SVK

Téma: „Zaujímavé kazuistiky zachytené pri telovýchovných prehliadkach“ Pracuje v ImunoVital Centre od roku 2018, ako lekár s odbornou atestáciou z telovýchovného lekárstva, ktorú úspešne absolvovala v roku 2008 v odbore Sports and Exercise Medicine na Londýnskej Univerzite. V roku 2016 ukončila štúdium na 1.Škole TČM v spolupráci s Tianjin University of Traditional Chinese Medicine s titulom praktik akupunktúry a je zaradená v špecializačnom štúdiu akupunktúry na SZU. Od roku 2010 robí antidopingovú komisárku v Slovenskej antidopingovej agentúre a následne v UEFA, kde sa ako jediná ženská komisárka stala členkou panelu expertov. Od roku 2012 je lekárkou ženskej futbalovej reprezentácie, zúčastňuje sa kongresov futbalovej medicíny, prednáša na vzdelávacích kurzoch UEFA licencie pre futbalových trénerov. Bola turnajovou doktorkou na ME U-17 chlapcov a ME U-19 dievčat.

Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.
SVK

Vážený prezident Slovenskej ortopedicko traumatologickej spoločnosti. Prednosta Ortopedickej kliniky LF UK a NÚDCH v Bratislave, ktorá vykonáva mnoho špeciálnych aj raritných operačných výkonov, ako jediná na Slovensku. Medzinárodne vysoko uznávaný odborník a špecialista na detskú ortopédiu, autor mnohých prednášok, článkov a odborných publikácií. Venuje sa prevencii, diagnostike, liečbe, vzdelávaniu, posudzovaniu a výskumu ochorení a úrazov pohybového aparátu v detskom a adolescentnom veku.

MUDr. Marián Kollár
SVK

Prezident Slovenskej lekárskej komory (SLK). Je odborníkom na zdravotnú starostlivosť a legislatívne procesy s touto činnosťou súvisiace. Cieľom Mariána Kollára je zlepšiť celkovú starostlivosť o lekára, vrátane jeho sústavného vzdelávania.

Prof. PaedDr. Pavel Kolář, PhD
CZE

Prednosta Kliniky rehabilitácie a telovýchovného lekárstva 2.LF UK, prodekan 2.LF UK. Je zakladateľom Dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie, autorom mnohých odborných publikácií. Pôsobí ako medzinárodne veľmi obľúbený a uznávaný pedagóg na českých a zahraničných univerzitách a je nositeľom medaily Za zásluhy o pedagogickú a vedeckú činnosť a Za zásluhy v oblasti výchovy a vedy. Výrazné úspechy dosahuje ako člen realizačných tímov českých reprezentácií (hokej, futbal, atletika, tenis...)

doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc.
CZE

Téma: „Fylogenetické determinanty sportovní lokomoce", katedra sportů v přírodě, Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu v prahe, 2002–2007 ředitel Kliniky komplexní rehabilitace Monada., v letech 2003–2005 vedoucí katedry sportů v přírodě, 2010–2014 proděkan pro vědu, výzkum, postgraduální studium a rigorózní řízení UK FTVS, člen Akademického senátu UK. Autor mnohých prednášok, článkov a odborných publikácií.

Dr.Thomas Legl
AUT

Mnoho rokov je predsedom Viedenského mimovládneho výboru pre omamné látky, ktorý má poradné postavenie v OSN, je členom predstavenstva ICAA - Medzinárodnej rady pre alkohol a závislosť a po mnohých rokoch v predsedníckej rade EuroTC - Európske centrá drog Addiction. Zúčastnil sa mnohých európskych projektov a je členom Fóra občianskej spoločnosti pre drogy s poradným postavením pre Európsku komisiu. Ako klinický psychológ riadil niekoľko rezidenčných liečebných zariadení, špeciálne zameranie je integrácia športu, outdoorových aktivít a skúseností s prírodou do terapeutického prostredia ako jednu z kľúčových otázok.

MUDr. Pavel Malovič
SVK

Hlavný lekár Slovenského futbalového zväzu, dopingový komisár ADA SR, doping control officer UEFA, Footbal Medicine Doctor (FMDr.), prednosta Kliniky telovýchovného lekárstva UNB a Ústavu telovýchovného lekárstva SZU v Bratislave. Vedie školu UEFA Football Doctor Education Programme a FIFA Diploma in Football Medicine na Slovensku. Reprezentačný futbalový lekár, lekár ME vo futbale.

MUDr. Jan Nohejl
CZE

Témy: Reaktívna artritis v ledním hokeji, SCAT5-nástroj pro diagnostiku mozkové komoce. Reumatológ z českej republiky, donedávna dlhoročný významný člen Zdravotnej komisie Medzinárodnej hokejovej federácie IIHF a českej Zdravotnej komisie, IIHF medical supervisor mnohých medzinárodných majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, hlavný lekár viacerých reprezentácií a českého hokeja 1997-2015.

MUDr. Peter Polan PHD, MPH
SVK

Téma: „Návrat k športu po rekonštrukčných operáciách kolena“ Prednosta kliniky muskuloskeletálnej a športovej medicíny Nemocnica Košice- Šaca a.s., FIFA Medical Centre of Excellence Košice- Šaca. Hlavným odborným záujmom sú endoprotetika kolenného a bedrového kĺbu, artroskopia váhonosných kĺbov, športová ortopédia a traumatológia. Absolvent viacerých zahraničných stáží v Rakúsku, Českej Republike, Škótsku a USA, účastník Salzburských lekárskych seminárov a EFORT fellowshipu. Publikoval ako hlavný autor a spoluautor vo viac ako dvadsiatich domácich aj zahraničných odborných periodikách.

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
SVK

Téma: „Riešenie poúrazových stavov na dolných končatinách u detí a mládeže". Primár Oddelenia pediatrickej ortopédie FNsP Žilina, vedúci lekár Spondylochirurgie, vedúci lekár školiacej základne SZU Bratislava, športový lekár futbalistov. Uznávaný odborník a excelentný speaker, autor mnohých prednášok, článkov a odborných publikácií. „... uprednostňujem tímovú prácu, uznávam potrebu empatie a za prioritu pokladám dokonalú komunikáciu“. Špecialista na operačné výkony deformít chrbtice, má bohaté skúsenosti v diagnostike a liečbe športových úrazov v detskom a adolescentnom veku. Riadi jedno z dvoch centier detskej ortopédie na Slovensku, pozoruhodné množstvom a spektrom operačných výkonov.

Mgr. Zdenko Seneši
SVK

Téma: Športový lekár – právne aspekty výkonu povolania. Advokát pôsobiaci v Advokátskej kancelárii ŠKODLER & PARTNERS, s.r.o. Viac ako 10 rokov sa venuje medicínskemu právu, vrátane problematiky výkonu zdravotníckeho povolania a poskytovania zdravotnej starostlivosti.

MUDr. Richard Smíšek
CZE

Medzinárodne uznávaný odborník pre muskuloskeletálnu medicínu a vnútorné lekárstvo. Autor svetovo známej metódy SPS (SM-systém). Metódu vyvinul približne pred 40 rokmi a šíri ju formou kurzov a prednášok po celom svete. Renomovaný speaker, ktorý sa špecializuje na liečbu pohybového aparátu. Vydal viacero odborných publikácií a jeho klientmi sú mnohí úspešní vrcholoví športovci.

Frantisek Szanto
SUI

Od roku 1984 prevádzkuje v Burgdorfu svoju fyzioterapeutickú prax, kde získal rozsiahle skúsenosti v oblasti manuálnej terapie (liečba chronickej bolesti pohybového systému, terapia a rehabilitácia po operáciách, akupunktúra). Je vyhľadávaným rečníkom a odborníkom v oblasti fyzioterapie a akupunktúry, je pravidelným hosťujúcim lektorom a fyzickým trénerom na hudobných festivaloch a poskytuje služby špičkovým tenistom a hudobníkom.

MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH
SVK

Téma: „Onkoortopédia a športové úrazy, kazuistiky“ Je hlavným odborníkom ministerstva zdravotníctva pre odbor ortopédie na SLovensku, prednostom I. ortopedicko-traumatologickej kliniky LFUK, SZU a UNBA. Klinika celým spektrom ortopédie, onkoortopédie zabezpečuje aj liečbu úrazov pohybového aparátu. Vo svojom odbore je špičkovou osobnosťou v slovenskom aj medzinárodnom meradle. Autor mnohých odborných článkov, publikácií a prednášok. „Športujúce deti dnes majú také úrazy, aké mali kedysi iba vrcholoví športovci!“

MUDr. Ľubomír Gulán
Antidopingová agentúra Slovenska

Téma: „Biologický pas športovca - hematologický modul„

MUDr. Miloš Hartel
FNsP Žilina, Ortopedické oddelenie

Téma: „Raritné úrazy kolena u mladých športovcov“

Ing. Tomáš Pagáč, PhD.
Antidopingová agentúra Slovenska

Téma: „Biologický pas športovca - steroidný modul„

MUDr. Andrej Papp
primár chirurgického oddelenia, Nemocnica Malacky a.s.

Téma: „Ako sme ,,prežili" MS v Radentheine„

MUDr. Mgr. Boris Ťažký, PhD.,
MUDr. Michal Kováč

Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko ÚDZS, Banská Bystrica

Téma: „Vybrané kazuistiky náhlych úmrtí športovcov“

MUDr.Natália Vaňová,EMBA
kardiológ, Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1.súkromná nemocnica

Téma: „Kardiovaskulárny skríning športovca - redukcia náhlej srdcovej smrti“

MUDr. Mgr. Maroš Varga, MPH
vedúci lekár Šport-artro centra, Nemocnica Košice- Šaca a.s, Predseda Slovenskej spoločnosti artroskopie a športovej traumatológie

Téma: „Lipidový status športovca a ruptúra rotatorovej manžety„

MUDr. Ing. Kamil Zeman,Ph.D.
Nemocnice ve Frýdku-Místku, CZE

Téma: „Vzácná příčina synkopy jako symptom závažného onemocnění u aktivního sportovce„

Predbežný časový harmonogram
kongresu

1.máj 2019

Registrácia účastníkov
(cca 17:00 – 19:00)

Zasadnutie organizačného tímu
podvečer

Workshop – Varíme pre športovca s Igorom

Teambuilding

2.máj 2019

Registrácia účastníkov (od 7:30)

Odborný program (od 9:00)

Obed

Odborný program

Kongresová večera

3.máj 2019

Odborný program (od 9:00)

Workshop Akupunktúra

Obed

Odborný program
(cca do 16 hod)

Sprievodný program

Workshop akupunktúra

Futbalový turnaj

Workshop Foodie

Beach volejbal turnaj