Moderné trendy v zdravotnej starostlivosti o športovcov

IV. MEDZINÁRODNÝ KONGRES ŠPORTOVEJ MEDICÍNY

25.5.2021

Virtuálny online formát podujatia v dvoch sálach, 16 hodín zaujímavých informácií, domáci a zahraniční lektori

Program je rozdelený do troch virtuálnych sál.

Virtuálna sála 1.

Virtuálna sála 2.

Virtuálna sála 3.

Návrat hore