Moderné trendy v zdravotnej starostlivosti o športovcov

IV. MEDZINÁRODNÝ KONGRES ŠPORTOVEJ MEDICÍNY

25.5.2021

Napíšte nám

Sú pre Vás informácie z kongresu prínosné? Aké témy by Vás zaujímali na ďalšom pokračovaní kongresu?  Máte otázky na speakrov?

Zapojte sa do diskusie

Zvoľte si sálu, v ktorej chcete diskutovať.

#ISMC

Program virtuálnej sály 1.

BLOK I. od 9:00 – 12:00 ANTIDOPING

Moderátor: Janka Tuhá | Športový gestor: Anastasia Kuzminová, olympijská víťazka

 1. Doc. Sedliak Milan PhD.  : ABC doplnkov výživy pre športovcov-nový kvalifikačný systém
  – FTVŠ Univerzita Komenského, Bratislava,
  15min
 2. Ing.Tomáš Pagáč, PhD., PaedDr. Žaneta Csaderová, PhD.:  Zoznam zakázaných látok 2021
  – Antidopingová agentúra SR,
  15min
 3. PaedDr. Csaderová Žaneta, PhD.:  Antidopingové pravidlá Tokio 2021
  – riaditeľka Antidopingovej agentúry SR,
  10min
 4. PharmDr Chomaničová Kamila : Najčastejšie užívané skupiny liekov s obsahom zakázaných dopingových látok
  – Farmaceutická fakulta UK Bratislava   
  15min
 5. MUDr. Boris Bajer, PhD. : Športová endokrinológia: atléti a hormóny.  Líšia sa zásadne od nešportovcov?
  – Centrum výživy a tréningu Bratislava, 
  15min
 6. PharmDr. Matejka Peter, PhD. : Topická protizápalová liečba akútnej bolesti pohybového aparátu
  – riaditeľ divízie, konzultačná činnosť Fakultná lekáreň FaF UK Bratislava, koordinátor kampaní a projektov SLeK a Fa FUK zameraných na prevenciu srdcovocievnych ochorení ,
  45min
 7. Diskusia
BLOK II. 13.00 – 14.55 VÝŽIVA, SUPLEMENTY, BOLESŤ

Moderátor: MUDr. Matej Handžák | Umelecký gestor: Zuzana Smatanová, speváčka

 1. MUDr. Vladimír Michálek,MBA, MUDr. Alexandra Michálková:  HA1 MSM – dlhodobé riešenie bolestivých kĺbov nie len u športovcov
  ortopéd, TrioPharma,
  15min
 2. Doc.PhDr.Michal Botek, PhD., Mgr.Michal valenta, RNDr. Jakub Krejčí PhD., Dr.Deepesh Khana: Ergogenní účinky molekulárního vodíku při intermitentním běžeckém výkonu u fotbalistú
  15min
 3. Mgr. Michal Valenta, Doc.PhDr.Michal Botek, PhD, RNDr. Jakub Krejčí PhD, Barbora Sládečková, Markéta Šinclová: Vlyv suplementace hydrogenovanou vodou na výkon a prúběh regenerace po 5km běžeckém zatížení
  10min
 4. MUDr. Malovič Pavel, PhD., MPH: Molekulárny vodík ako alternatíva lokálnej terapie antiflogistikami
  telovýchovný lekár, UNITED CLINIC s.r.o.
  10min
 5. Mgr. Bednáriková Michaela: Bolesť a jej psychologické aspekty v športe,
  psychológ, SASP – FEPSAC
  15min
 6. Mgr. Pavla Rybová: Skoliotické držanie-najčastejší klient podiatrickej praxe. PODTITUL: biomechanické dôsledky skoliotickej chôdze, najčastejšie bolesti pohybového aparátu s tým spojené
  15min
 7. Diskusia – (80) 25 +10
BLOK III.  15.15 – 16.50    PRÁVO

Moderátor:  MUDr. Mgr. Andrea Švrčková, MHA |  Umelecký gestor: Danka Barteková, olympionik, člen SOŠV 

 1. JUDr. Humeník Ivan:  Na pomedzí práva a psychológie: rizikové oblasti komunikácie medzi lekárom a pacientom a ich právne následky
  advokát, h&h PARTNERS, Košice
  15 min
 2. JUDr. Dolinková Zuzana:
  prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP), Bratisava

 3. Marek Bednárik: Zabezpečovanie hromadných podujatí v pôsobnosti SZĽH počas pandémie COVID
  Bezpečnostný manažér  SZĽH
  15 min
 4. Mgr.Ján VidoAED v službách obyvateľstvu, Register defibrilátorov na Slovensku
  Manažér pre AED, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Bratislava,
  10min  
 5. Mgr. Zdenko Seneši : Práva a povinnosti osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
  Advokátska kancelária ŠKODLER & PARTNERS, s.r.o.,
  15 min
 6. Diskusia – (55) 30+10
BLOK IV.  17.10 –  19.20   TRAUMATOLÓGIA a ORTOPÉDIA

Moderátor:  MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH | Umelecký gestor:  Laci Strike, tanečník

 1. MUDr. Klein Peter, MBA: Noha športovca z pohľadu ortopéda
  ortopédia Prešov 
  15min
 2. MUDr. Lajoš Martin: Úskalia akútneho ošetrenia športovca na zimnom štadióne
  traumatológia Poprad,
  15 min
 3. MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH: Športom k trvalej invalidite  
  I. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK, SZU a UNBa,
  15min
 4. MUDr. Grauzel Ján:  Koleno športovca – ošetrenie meniskoligamentózneho aparátu
  Sportclinic Bratislava
  15min
 5. MUDr. Popluhár Juraj, PhD., MBA: Riešenie menej bežných poúrazových stavov u športovcov
  Odd. pediatrickej ortopédie, spondylochirurgické  oddelenie FNsP  Žilina
  15min
 6. MUDr. Mgr.Maroš Varga,MHA, J.Perduk, M.Mitro : Artroskopia bedra u športovcov
  vedúci lekár Šport-artro centra, Nemocnica Agel Košice- Šaca a.s.,
  15min
 7. Diskusia
BLOK V. 19.40 – 21.40    NEUROSCIENCE

Moderátor:  Adam Truhlář | Umelecký gestor: Mário Kollár alias KULY,  spevák

 

 1. Mgr. Adam Truhlář: POHĽAD DO MOZGU ŠPORTOVCA.  Psychológia a kognitívne neurovedy športového výkonu.
  športový psychológ a tenisový tréner so zameraním na kognitívne neurovedy a neuropsychológiu výkonu v športe.
 2. Ing. Mgr. Peter Kuračka, ACC: Práca s myslením a emóciami pri podávaní vrcholových výkonov
  športový psychológ, mentálny tréner a kouč,
  15min
 3. Mgr. Janette Šimková: Duševný výkon kontra duševný pokoj
  životná a vzťahová koučka, Bratislava, lifekoucing.sk  
  15min
 4. Spojíme sa priamo s Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji v RIGE prostredníctvom telemostu s hlavnými lekármi MS, členmi Zdravotnej komisie Medzinárodnej hokejovej federácie IIHF 

  MUDr. Beat Viliger:  SUI online, ortopéd
  MUDr. Marku Tuominen:  FIN online, ortopéd

 5. Slovo na záver:
  Mgr. Ivan Husár:
  štátny tajomník pre šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
  Anton Siekel :
  prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV)
  Ing. Vladimír Baluška:
  riaditeľ Národného športového centra (NŠC)
  MUDr. Marián Kollár: prezident Slovenskej Lekárskej komory, (SLK)
  MUDr. Mgr. Andrea Švrčková, MHA: výkonná riaditeľka ISMC
 6. Diskusia – (90) + 20 + 10

Program virtuálnej sály 2.

BLOK I.  pre olympionikov  od 10.30 – 12:45

Moderátor: MUDr.  Roman FANO | Športový  gestor: Elena Kaliská, olympionik, vodná slalomárka

 1. Roman Buček:  LOH Tokyo 2020
  Vedúci výpravy SOŠV na LOH 2020, športový riaditeľ  SOŠV
 2. MUDr. Fano Roman: Lekárske zabezpečenie výpravy Slovenska na LOH Tokyo 2020
  Šéflekár výpravy SOŠV na LOH Tokyo 2020, predseda Lekárskej komisie SOŠV, ortopéd
 3. MUDr. Ivan Macek: Epidemiologická situácia v Japonsku
  epidemiológ a infektológ, člen LK SOŠV
 4. MUDr. JUDr. Daniela Doležalová,MPH: Anti Covid opatrenia v Tokyu na LOH 2020
  Covid licence officer SOŠV na LOH
 5. JUDr. Patrik Hrbek:  Aplikácia článku 40 a 50 Olympijskej charty  
 6. PaedDr. Žaneta Csaderová, PhD.: Antidopingové pravidlá na LOH 2020
  riaditeľka Antidopingovej agentúry SR
 7. MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.: PostCOVID a šport
  klinický imunológ a alergológ – primár, Imunovital, Bratislava

BLOK II.  13.15 – 15.15   TELOVÝCHOVNÉ LEKÁRSTVO

Moderátor:  prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD. | Umelecký gestor: Mirka Miškechová, speváčka

 1. MUDr. Marek Orlovský, Telemedicína – využitie v ortopédii, traumatológii a rehabilitácii počas pandémie COVID19
  Klinike ortopédie a úrazovej chirurgie ÚVN SNP v Ružomberku,
  15min
 2. Patrik KmečManažment zdravia športovca na diaľku
  spolutvorca Hilbi, Bratislava,
  15min
 3. prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD.: Izokinetický bicyklový erogmeter v telovýchovnom lekárstve
  FTVŠ Bratislava
  20min
 4. MUDr. Katarína Bergendiová, PhD., : ŠPORTOVCI PO PREKONANÍ COVID-19
  klinický imunológ a alergológ – primár, Imunovital, Bratislava
  15min
 5. MUDr. Boris Bajer, PhD.: Prenosná ultrasonografia v športovej medicíne, rehabilitácii a praxi so športovcom v teréne
  Centrum výživy a tréningu Bratislava
  15min

 6. MUDr. Lucia Knappková, PhD.: Návrat k vrcholovému športu po prekonaní Covid-19, čo treba zohľadniť a brať do úvahy?
  telovýchovná lekárka,  Bratislava
  10min
 7. Diskusia – (90) + 20 + 10
BLOK III.  15.30 –  17.30  REHABILITÁCIA

Moderátor:  Mgr. Andrej Foltýn | Umelecký gestor: Samuel Tomeček, spevák

 1. MUDr. Pavla Drabiščáková, Prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD: Vplyv športovej aktivity pred tehotenstvom na riziko pádu počas gravidity.
  II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB Bratislava
  15min

 2. Doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.:  Vlyv dysfunkce vnitřních orgánů na funkcii pohybového aparátu
  Masarykova nemocnice Rakytník
  15min

 3. MUDr. Richard Smíšek, K. Smíšková,  Z. Smíšková:  Tréning svalových řetezcú Fotbal – kondice, regenerace,
  Rehabilitace páteře Praha

  45min
 4. Diskusia – (90) + 20 + 10
BLOK IV. 17.45 – 20.10   postCOVID u športovcov, kardio

Moderátor: MUDr. Matej Handžák | Športový gestor: Danka Barteková, olympionik, člen SOŠV

 1. MUDr. Laššán Štefan, PHD., MPH: COVID a postCOVID z pohľadu pneumológa
  primár a zástupca prednostu,  Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky LF SZU a UN Bratislava
  15min
 2. MUDr. Peter Hlivák, PhD.,: Náhla smrť u športovcov – pohľad kardiológa
  Oddelenie arytmií a kardiostimulácie NÚSCH, a.s.,
  15min
 3. MUDr. Darina Krausová, MUDr.Bogna Jiravska: Kedy dovolit sportovat futbalistovi ( a nielen jemu) s hypertrofickou kardiomyopatiou
  Kardiocentrum Třinec Podlesi
  10min
 4. Roman Buček:  Letné Olympijské Hry Tokyo 2020 – čo nás čaká? Súhrnná informácia o konaní hier, zdravotné a právne aspekty
  Vedúci výpravy SOŠV na LOH 2020, športový riaditeľ  SOŠV
  15min
 5. MUDr. Martin Žabka, PhD :  Využitie glukozamínu v športovej medicíne
  I. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK, SZU a UNBa
  25min
 6. MUDr. Nikoleta ČembováVenoprotektívna liečba po úrazových stavoch v športe
  I. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK, SZU a UNBa
  20min
 7. Diskusia – (100) + 30 + 15

Program na stiahnutie

ORGANIZÁTORI

ODBORNÍ PARTNERI A PODPOROVATELIA

Návrat hore